dimecres, d’abril 30, 2014

L’Enquesta de Població Activa del primer trimestre

Les dades de l'EPA del primer trimestre indiquen que en nombre de persones en edat legal de treballar (de més de 16 anys) ha disminuït en 17.000 en el trimestre, passant de 6,093 milions a 6,076. Durant els últims 12 mesos la disminució ha estat de 66.000 persones, ja que la dada del primer trimestre de l'any 2013 va ser de 6,142 milions.


 La població ocupada al primer trimestre ha estat de 2,961 milions, 38.000 menys que el trimestre anterior, en què va ser de 2,999 milions, i 28.000 més que en el primer trimestre del 2013 , en què va ser de 2,933 milions .


La població aturada al primer trimestre ha estat de 840.200, 700 més que el trimestre anterior , en què va ser de 839.500, i 108.800 menys que en el primer trimestre del 2013, en què va ser de 949.000 (el valor més elevat de la sèrie històrica).

Durant els darrers 12 mesos, doncs, a Catalunya s’ha creat ocupació (al revés que al conjunt d’Espanya, on s’ha perdut ocupació), malgrat la disminució de la població en edat de treballar.


Si mirem els percentatges , veiem que el nivell d'activitat, que s'obté comparant la població activa efectiva (ocupats + aturats) amb la població activa potencial o població en edat de treballar i que ens ofereix informació sobre el percentatge d'individus que estant en edat legal de treballar, volen fer-ho, o bé busquen feina de forma activa, és del 48,7 %, reculant respecte del trimestre anterior, però ben superior a la d’un any abans, en que va ser del 47,8 %, la xifra més baixa de la sèrie històrica. Al conjunt d’Espanya, el nivell d’ocupació és del 44,0 %, gairebé cinc punts menys que a Catalunya.


 El nivell d'atur, que ens permet calcular la proporció d'individus que formant part de la població activa no han trobat un lloc de treball resulta ser del 22,1 % el primer trimestre del 2014, augmentant respecte del trimestre anterior (21,9 %), però un 3,3 % per sota del màxim de la sèrie històrica, que va ser la del primer trimestre del 2013 amb un 24,4 %.

En resum, Catalunya es troba en un punt una mica menys precari que el conjunt d’Espanya, i sembla que, contràriament a la resta de l’estat,  comença a sortir del forat, però la situació és molt dolenta. Sortir-ne del tot serà llarg i difícil, tant si ho fem acompanyats com si ho volem fer sols.