dijous, de maig 01, 2014

Més sobre la carta de l’alcaldessa

Algun lector m’ha demanat la meva opinió, fora de bromes sobre les faltes d’ortografia, sobre el fons del que diu la carta de l’alcaldessa en resposta a la de la senyora Joana Ortega, Vicepresidenta de la Generalitat, que demanava la col·laboració de l’ajuntament de Malgrat a l’organització de la consulta sobre el futur polític de Catalunya.

Per contestar al lector, primer ens hem de referir a la carta de la Vicepresidenta. Comença molt malament, ja que, en comptes de personalitzar-la, com demanaria la bona educació i la transcendència del tema, comença com una circular: “Benvolgut/uda alcalde/essa”. Avui dia és molt senzill personalitzar les cartes, posant, per exemple, “Benvolguda alcaldessa de Malgrat”. Però la senyora Ortega sembla que ha volgut donar molt poca importància a la seva demanda de “conèixer el vostre compromís í col.laboració amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals en l’organització de la consulta en els termes legalment establerts”.

Però no només aquest detall és significatiu. Tota la carta de la Vicepresidenta és inconnexa i sense il·lació. Per més que la llegeixo, no entenc què vol dir. En realitat, no diu res. Entre nosaltres, és el reflex de l’embolic que tenen ara mateix al cap els encarregats de dur a terme la consulta.

En aquest sentit, la resposta de l’alcaldessa és molt correcta: no pot comprometre l’ajuntament de Malgrat a una cosa que ni sap exactament què és ni la Vicepresidenta li ho explica. La segona part de la carta sobra, ja que no té res a veure amb el tema en qüestió, però que l’alcaldessa retreu cada vegada que pot. Potser, si s’hagués aturat a la resposta a la petició de la senyora Ortega la seva carta hauria sigut més eficaç; amb aquest "afegit" la carta es torna més criticable i fa que l'argument principal quedi en un segon pla. Es el que té el fet de no saber-se aturar en el moment oportú quan s'escriu o quan s'enraona.