dimarts, de setembre 15, 2009

Malgrat 1909 – lloguer d’una gran casa per a convent

El 9 d’abril de l’any 1903 el Parlament francès dissolia l’Institut dels Germans de San Gabriel (Congregació dels Gabrielistes) i confiscava tots els seus bens. Davant d’aquesta situació, varen buscar asil en altres països. Es varen instal•lar a Girona a l’agost del 1903. Varen anar arribant altres “germans” i varen començar a donar classes.

De mica en mica, alguns joves es varen interessar per entrar a la congregació, raó per la qual varen posar-se a buscar una nova residència. La varen trobar a Malgrat. Es tractava d’una casa deshabitada, antic convent carmelita i en aquell moment una fàbrica abandonada. La varen llogar i el 1er de desembre de l’any 1906 obria les portes com a primer noviciat gabrielista d’Espanya.

L’any 1909 tenien 30 joves novicis, raó per la qual la casa quedava petita. Varen traslladar el noviciat a Canet.

Aquesta és la raó per la qual el 15 de setembre de l’any 1909, ara fa cent anys, La Vanguardia publicava aquest anunci. Anunci que es va repetir el 19 del mateix mes.