dimecres, de setembre 08, 2010

El camp de tir un altre cop

Llegint el darrer exemplar del som-hi! hi he trobat una carta del senyor Ricardo Machado Montero, secretari del club de tir La Gaviota. Ja hem parlat alguna vegada d’aquest club de tir, i dels seus possibles problemes ambientals.

Diu el senyor Machado que l’oposició municipal de Malgrat de Mar té un conflicte amb el camp de tir La Gaviota per la ubicació en què es troba aquesta instal•lació, però no donen cap solució. S’estén el senyor Machado explicant coses molt interessants sobre les activitats que es desenvolupen en el citat camp de tir, i he de dir que les explicacions que dona són força convincents. En canvi, no diu res sobre els impactes ambientals del camp de tir, que és la veritable qüestió.

Personalment, no entraré en si l’oposició municipal té o no un conflicte amb el camp de tir, ni si la seva actuació durant una visita de TV3 al camp va ser adient o no. Entre altres raons perquè no en sé res. En canvi, recordaré que l’any 2003, l’ajuntament va publicar una Auditoria Ambiental, també coneguda com Agenda 21, en la que, antre moltes altres accions, n’hi havia una sobre l’avaluació i correcció de l’impacte ambiental del camp de tir. La descripció d’aquesta acció és la següent:

Es proposa que en el marc de l’adequació de la llicència d’aquesta activitat a la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració, s’elabori un informe tècnic que determini els impactes del camp de tir sobre els sistemes i les comunitats naturals de la zona, amb l’objectiu de valorar la reubicació o clausuració d’aquesta activitat, que permetria recuperar l’espai que actualment ocupa, mitjançant un projecte de restauració de la vegetació de la ribera.


El camp de tir, situat just en el marge dret de la Tordera, es troba en una situació irregular i causa importants impactes ambientals negatius. D’una banda, està instal•lat dins la franja de servitud inclosa en la Zona de Policia d’Aigües, franja de cinc metres a partir de la llera del riu, en la que a priori està prohibit qualsevol activitat. D’altra banda, la seva activitat comporta una elevada contaminació acústica de l’espai, que perjudica a les espècies d’ocells de pas i a les que nidifiquen a les marges de la Tordera. També s’ha de considerar la problemàtica que genera l’alliberament indiscriminat de perdigons de plom, amb greus conseqüències sobre diverses espècies d’ocells que els poden ingerir i patir posteriorment plumbosi. L’activitat també representa un perill d’eliminació involuntària d’espècies d’aus per accident.

Doncs bé, el senyor Machado, a la seva carta, no respon a cap de les “acusacions” que l'Agenda 21 fa al cap de tir, i que resumim:

- el camp es troba en situació irregular, ja que està instal.lat dins la franja de servitud de cinc metres a partir de la llera del riu, en la que a priori està prohibit qualsevol activitat.

- el camp causa importants impactes ambientals negatius (elevada contaminació acústica que perjudica als ocells, la problemàtica dels perdigons de plom, eliminació d’aus per accident)

Tampoc sembla, segons declaracions d’alguns responsables municipals, que el camp tingui els permisos municipals que fan falta.

Seria bo que el senyor Machado expliqués la seva versió, punt per punt, sobre les “acusacions” que es fan al camp a l’Agenda 21 (publicada fa set anys i mig) i de les possibles accions correctores que s’hagin pogut fer des de llavors. També seria bo que l’ajuntament, d’una punyetera vegada, fes elaborar l’informe tècnic. Només així els ciutadans podríem tenir una idea clara de si el camp de tir és o no és perjudicial. Però potser això és precisament el que no volen ni el senyor Machado ni l’equip de govern municipal.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Un negoci d'uns metres quadrats, fent ús d'espai públic i protegit, la Tordera, annexionan-lo al seu negoci, passeges per allà i et foten un tret, cal l'accident? La queixa del tirador és per insinuar-li que allò no és propietat seva?

Anònim ha dit...

Però és realment l'Ajuntament qui ha de fer l'informe o la Gene? Per fer qualsavol intervenció a la llera del riu s'ha de demanar permís a l'ACA, i doncs, si per a qualsavol intervenció s'ha de demanar permís, perqué no la Generalitat és mulla d'una vegada i fa un informe tècnic i aleshores que permeti a l'Ajuntament prendre la decisió si ells no la volen prendre?

Anònim ha dit...

No saps ni de que parles. Abans de parlar informa't bé.

ssr ha dit...

Em sembla que he escrit que l'ajuntament ha de fer elaborar l'informe tècnic, no elaborar-lo el mateix ajuntament que, suposo, no té gent amb les competàncies necessàries per fer-lo.

I aixó no ho invento jo, ho ha dit el mateix ajuntament a l'Agenda 21.

Anònim ha dit...

però si jo monto una terrassa a la tordera (allà on van a parar els cartutxos) segur que la policia ràpidament intendrà.

Anònim ha dit...

Ara la regidora Mérida que està dedicada amb cos i ànima i en exclusiva al medi ambient, ho arreglarà tot de tot i sorprendrà a tothom amb la seva gestió del tema "Camp de tir".