dilluns, d’octubre 04, 2010

Les pluges de setembre i el risc d’inundació

Més o menys quan arriba la Mercè, plou molt. He agafat dos exemples dels darrers anys, com són les pluges del passat 23 de setembre, en que les pluges registrades a l’observatori de Malgrat van ser de 68 litres/m2 en 24 hores, o les del 25 de setembre del 2008, on es van registrar 74 litres/m2, també en 24 hores.

Són normals aquestes pluges? Què podem preveure que pot ploure a Malgrat? Es molt arriscat treure conclusions de les sèries històriques de pluges, ja que són molt curtes en relació amb els períodes de retorn habituals. Si agafem les dades les dades contingudes al llibre “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, editat per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment l’any 1999 i reprès par l’Agència Catalana de l’Aigua pels seus càlculs d’inundabilitat, hi trobem les precipitacions màximes en 24 hores que es preveuen segons el període de retorn. Són les següents:

Període de retorn = 2,33 anys → Precipitació màxima en 24 hores = 76 litres/m2
Període de retorn = 5 anys → Precipitació màxima en 24 hores = 97 litres/m2
Període de retorn = 10 anys → Precipitació màxima en 24 hores = 119 litres/m2
Període de retorn = 25 anys → Precipitació màxima en 24 hores = 149 litres/m2
Període de retorn = 50 anys → Precipitació màxima en 24 hores = 173 litres/m2
Període de retorn = 100 anys → Precipitació màxima en 24 hores = 200 litres/m2
Període de retorn = 500 anys → Precipitació màxima en 24 hores = 266 litres/m2
Període de retorn = 1000 anys → Precipitació màxima en 24 hores = 296 litres/m2

Recordem que la precipitació diària associada a un període de retorn de T anys es defineix com la precipitació diària que té una probabilitat de ser superada per la precipitació diària màxima anual d’un any qualsevol igual a 1/T.

Es a dir, amb un període de retorn de 2,33 anys, la probabilitat de que la precipitació diària màxima d’un any qualsevol sigui superior a 76 litres/m2 és de 1/2,33 = 0,43 = 43 %.

Podem construir la taula següent, on referim la probabilitat de que la precipitació màxima diària d’un any qualsevol sigui superior a una precipitació:

Precipitació > 76 litres/m2 → probabilitat = 43 %
Precipitació > 97 litres/m2 → probabilitat = 20 %
Precipitació > 119 litres/m2 → probabilitat = 10 %
Precipitació > 149 litres/m2 → probabilitat = 4 %
Precipitació > 173 litres/m2 → probabilitat = 2 %
Precipitació > 200 litres/m2 → probabilitat = 1 %
Precipitació > 266 litres/m2 → probabilitat = 0,5 %
Precipitació > 296 litres/m2 → probabilitat = 0,1 %

Podem dir, doncs, que les pluges màximes diàries registrades a l’observatori de Malgrat aquests darrers tres anys són més aviat febles, ja que no han superat els 76 litres/m2. En canvi, si creiem el que deia el Diari de Girona, que el passat 23 de setembre a Santa Susanna hi van caure 130 litres/m2, potser s’haurà de fer el necessari per accelerar l’acabament de la canalització de la Riera (inclòs el punt negre del pont de la Riera que, com es pot veure a la figura, només deixaria passar una pluja amb un període de retorn d’uns 25 anys) si volem tenir una mínima seguretat.

1 comentari:

Anònim ha dit...

ara????