dimarts, d’octubre 12, 2010

Programes electorals i el problema de l’energia - ERC

Com que hi haurà eleccions al Parlament d’aquí a un mes i mig, m’he entretingut a veure els programes electorals dels principals partits polítics que hi participen. L’únic que he trobat, quan començo a escriure, és el d’ERC, que passo a comentar.

He anat a la pàgina 140, al capítol titulat Medi Ambient, on se’ns diu: A hores d’ara, ningú dubta ja de la necessitat de plantejar canvis profunds en el sistema productiu i en el proveïment energètic, amb alguns fets incontrovertibles: l’escalfament global, el consum dels recursos molt per damunt de la capacitat de càrrega del sistema, la ineficiència energètica o material, l’apropament de l’anomenat pic petrolier o fins i tot l’evidència de la inviabilitat de l’energia nuclear com a substitutiu dels combustibles fòssils. Molt bé com a declaració de principis.

Segueix, una mica més endavant, una frase que explica la importància estratègica de l’energia per Catalunya: És el consum energètic del país una de les més importants qüestions estratègiques de país: l’elevat consum per càpita, la dependència de l’exterior (fins en un 90%) i la insostenibilitat de les fonts de les que s’alimenta el nostre sistema energètic. Seguim amb declaracions de principi.

Els objectius que té ERC per l’energia són: Posar les bases per a un sistema de proveïment energètic de qualitat, que sigui cada cop al més autònom possible, basat en energies renovables i que abasteixi les necessitats de la ciutadania, amb una aportació àmpliament predominant de fonts renovables, en un context de màxima eficiència i estalvi. Objectius molt saludables, però poc realistes. Avui gairebé ningú pensa que, en un terme raonable de temps, que el proveïment energètic es pugui basar en una aportació àmpliament predominant de fonts renovables.

Finalment, ERC ens proposa un Green New Deal per Catalunya, on no es diu res sobre l’energia, però una mica més endavant (pàgina 147) ens parla d’una Catalunya 100 % renovable, on, finalment, ERC diu coses concretes. Vegem com entenen concretar els principis i els objectius més amunt citats.

Cap a una Catalunya 100% renovable


El repte energètic és un dels més importants de la societat actual. Només si ens en sortim tenim garantit un lloc entre les nacions capdavanteres al món. I Catalunya se n’ha de sortir. Cal treballar per assolir un sistema de proveïment energètic suficient, de qualitat, provinent de fonts renovables i amb un baix impacte en el medi ambient. En aquest context, cal un esforç suplementari per a reduir la dependència dels combustibles fòssils i assolir un tancament progressiu i raonable de les centrals nuclears, com aconsella el seu estat d’envelliment. Catalunya, com a país sense recursos fòssils propis, ha de ser capdavantera en les noves tecnologies energètiques, tant en les fonts de proveïment com en els sistemes de producció, distribució i gestió de l’energia, així com en les tecnologies d’autoabastament i d’estalvi energètic:


a. Treballarem per un proveïment energètic tant independent com sigui possible. Un sistema que ha de tendir al 100% de proveïment per fonts renovables, a la reducció de la intensitat en carboni i a l’abandonament de l’energia nuclear.
b. Prioritzarem l’eficiència, l’estalvi i la millora dels processos productius com a base de la reducció de la intensitat energètica de la nostra economia.
c. Prepararem el país per al canvi energètic que pot representar el risc de canvi climàtic, juntament amb les previsions del pic petrolier, prenent l’energètic com un sector estratègic clau en el sistema econòmic i productiu del país, prenent aquest repte com una oportunitat.
d. Elaborarem una Llei de desplegament de les energies renovables, amb l’objectiu de duplicar la previsió del Pla de l’Energia per a 2020, fins arribar al 25% del consum elèctric renovable.
e. Desplegarem tot el potencial de l’energia eòlica terrestre, sempre sota criteris de protecció dels espais d’interès, del paisatge i amb consens amb el territori i l’eòlica en aigües profundes abans de 2015.
f. Promourem la producció d’energia distribuïda de manera generalitzada arreu del territori i les experiències encaminades a la gestió intel•ligent de xarxes que permetin una major maniobrabilitat del sistema, una democratització real de l’energia i el reequilibri territorial generació/demanda.
g. Farem de Catalunya un país capdavanter en R+D+I en energies renovables i eficiència energètica, en desplegament en tots els àmbits de l’ús de l’energia fotovoltaica i de l’energia solar termoelèctrica.
h. Elaborarem el mapa de l’energia geotèrmica a Catalunya i en promourem el seu aprofitament.
i. Reclamarem el dret de Catalunya a decidir sobre el tancament de les seves centrals nuclears, que cal planificar abans de 2013 i sobre el sistema de gestió dels reus residus nuclears. En aquest sentit, rebutjarem la instal•lació d’un cementiri de residus radioactius (MTC) a qualsevol municipi de Catalunya. Paral•lelament, exigirem a l’Estat que part dels beneficis de les centrals es destinin a implementar un pla de diversificació econòmica de les zones nuclears.
j. Promourem que la Generalitat assumeixi el màxim de competències que preveu el nou Estatut en l’àmbit de la distribució elèctrica i garantirem el volum necessari i continuat d’inversions per assolir una xarxa elèctrica suficient i que ofereixi un servei segur i de qualitat al país.
k. Impulsar el soterrament de la MAT en els trams de Bescanó a Santa Llogaia i ramal a Riudarenes, aprofitant el desplegament d’infraestructures de vies de comunicació.


Comentaris

Energia nuclear: queda clar que ERC no vol el cementiri nuclear a Catalunya, i sembla que vulgui tancar les nuclears d’Ascó i de Vandellós quan facin els quaranta anys. Això, però, no ho diuen gens clar. Si aquestes centrals estan, al tenir quaranta anys, en bon estat tècnic, tancar-les és tirar per la finestra uns diners que no tenim. ERC, si he entès bé la seva posició sobre l’energia nuclear, encara pensa que som rics.

Exigir a l’Estat que part dels beneficis de les nuclears es destini a implementar un pla de diversificació econòmica de les zones on es troben vol dir que, o es vol trencar la seguretat jurídica amb la que aquestes plantes es varen construir, si aquesta proposta es vol dur a cap abans de que les centrals arribin als quaranta anys, o es diu, implícitament, que s’acceptaria la prolongació de la seva vida si les condicions tècniques ho permeten. Un xic de claredat, si us plau.

Energies renovables: primer se’ns diu que s’ha de tendir al 100 % d’energies renovables (només l’energia elèctrica o de totes les energies? Això no queda clar) i més tard se’ns diu que pel 2020 s’arribarà al 25 % de la producció elèctrica renovable.

Això es farà amb energia eòlica, oblidant que alguns dels seus membres no han volgut molins de vent als seus municipis (fan lleig), i dient que impulsaran l’energia eòlica off-shore abans del 2015. Sembla una utopia, ja que, mentre han governat, ells mateixos s’han oposat en la pràctica a aquesta energia.

Quant a l’energia solar, és molt interessant el que diuen, però, per ara, és una energia molt cara, que la indústria probablement no podrà pagar en un terme raonable de temps. I és una energia que no produeix de nit, el que vol dir que li fan falta complements: quins?

Xarxa elèctrica: és ben sabut que la xarxa elèctrica de Catalunya és notòriament insuficient. Els esdeveniments del darrer hivern a Girona ho han demostrat. Preveuen garantir les inversions per millorar-la. Però això ho han de fer, bé les companyies privades, bé Red Eléctrica Nacional, no la Generalitat. A més, en època de crisi, tindran els diners suficients, en cas que el govern català volgués fer directament aquestes inversions? Ara bé, és positiu que hagin mencionat el tema. Ho hagués sigut encara més, si haguessin donat un esquema de la nova xarxa de distribució que proposen. Però això probablement sigui massa demanar, ja que els municipis afectats es podrien enfadar.

Pel que fa al soterrament de la MAT, es pot dubtar, primer, que soterrar aquesta línia sigui més ecològic que fer-la aèria i, segon, que el Govern tingui diners suficients per impulsar aquesta obra, sense encarir els preus de l’electricitat.

Substitució del petroli: cap proposta concreta per substituir el petroli per fonts renovables, el que fa difícil creure que ERC vol, de veritat, energies renovables. A no ser que el que diuen sobre la Nova Revolució Verda que proposen a la pàgina 148 per combatre el canvi climàtic (Promourem, des de tots els sectors productius, una economia baixa en emissions de carboni, base fonamental de la Nova Revolució Verda que proposem a la ciutadania) tingui algun missatge en clau sobre aquest tema, que el pobre contribuent no acaba de copsar.

Centrals elèctriques de gas: rien de rien, que diu la cançó.

Tal com veig aquest programa energètic d’ERC, em sembla molt poc realista i, en molts punts importants, massa difús, poc concret. Sobretot, si tenim en compte la situació econòmica en la que ens trobem i en la que, molt probablement, seguirem estant durant uns quants anys. Penso que poca cosa d’aquest programa d’actuacions sobre l’energia contribuirà, si es duu a cap, a sortir Catalunya de la crisi.

6 comentaris:

Xavier ha dit...

Espero ansiós Sr Santiago Rabat els seus comentaris de les altres formacions polítiques que hores d'ara encara no ha trobat

Anònim ha dit...

El que no contribuirà fer sortir Catalunya de la crisi és l'immobilisme del discurs que vostè defensa cada vegada que toca el tema de l'energia.
Que vostè pensi que la nuclear és la millor solució a la producció d'energia està molt bé, però no oblidi que aquest model energètic que s'ha basat en bona part en aquesta font no ens ha lliurat d'una crisi global.
Societats més avançades que la nostra treballen molt en recerca i innovació energètica(Alemanya per exemple), per tal d'anar abandonant l'us d'energia nuclear de manera gradual. Aquest mateix I+D genera llocs de treball,etc.
En fi, penso que sense el llast econòmic que representa formar part d'aquest Estat que ens espolia, fora possible anar abandonant gradualment l'energia nuclear per les renovables, cosa que a mitjà termini ens deixaria en una bona situació per competir econòmicament amb altres economies avançades.

ssr ha dit...

Respecto molt els que consideren que l'energia nuclear no és una energia de futur, però el que critico és que a ERC no es posicionin sobre què s'ha de fer amb les nuclears de Catalunya quan facin 40 anys, suposant que tècnicament estiguin en estat de continuar funcionant.

Per altra banda, no critico les energies alternatives, que generen I+D i llocs de treball (com la nuclear, com el gas natural), sino que penso que posar tots els ous a aquest cistell és perillós, ja que actualment és una energia cara i, a més, irregular. Augmentar aquest tipus d'energia massa de pressa contribuirà, al menys pel proper quinqueni, si no és per més temps, a disminuir la competitivitat de l'economia catalana, augmentant el preu de l'energia de les empreses.

ssr ha dit...

Per cert, se m'ha oblidat de posar-ho al meu comentari anterior: a Alemanya, gairebé el 50 % de la producció d'electricitat és feta a base de cremar carbó (23 % de hulla i 24,5 % de lignit) a preus subvencionats pel govern federal alemany. I això que són pioners de les energies renovables...

Anònim ha dit...

N'hi ha que no pensen com tu:

http://energiaeficiente.wordpress.com/2010/03/22/generacion-electrica-en-alemania-periodo-1991-2008/

Anònim ha dit...

Més per matitzar les teves informacions, en quan a subvencions, ...

http://noticias.es.msn.com/noticia.aspx?cp-documentid=154176792