dissabte, d’octubre 23, 2010

Malgrat 1910 – Projecte d’extracció d’aigua de la Tordera

Ja varem mencionar que al mes de febrer de l’any 1910, La Vanguardia publicava que hi havia hagut una reunió de propietaris d’Hostalric, Fogars de Tordera, Blanes, Palafolls, Maçanes, Tordera i Malgrat per oposar-se a l’extracció d’aigua de la Tordera, ja que aquesta extracció constituïa una greu amenaça per la vida i la prosperitat de la comarca. Estaven temorosos de que aquesta extracció disminuís la quantitat d’aigua de les sènies amb les que regaven els camps.


Més tard, el dissabte 10 de setembre del mateix any, La Vanguardia dóna compte de la celebració d’una altre reunió, tinguda al cinema Victòria de Malgrat, per protestar una altre vegada sobre la canalització de les aigües de la Tordera.

Finalment, a La Vanguardia del dissabte 8 d’octubre, la notícia és la celebració d’una reunió de sentit contrari, mantinguda el diumenge d’abans a Tordera on es llegí un dictamen d’un enginyer agronòmic on es deia que el projecte d’extracció, dit també el projecte Matas, no pot perjudicar el país i encara menys a Blanes i a Malgrat. També es va llegir una carta del malgratenc Enric Arís, fabricant i propietari d’importants aprofitaments a la Tordera, així com escrits de molts propietaris de sènies de Fogars que estaven a favor del projecte.