dilluns, de novembre 22, 2010

El conreu dels aliments transgènics als programes electorals

Parlàvem fa temps de que Espanya és l’únic gran país de la Unió on existeix el cultiu d’aliments transgènics a gran escala, inclòs el Mon 810. L’any 2008 es van conrear en sòl espanyol unes 79.000 hectàrees de blat de moro modificat amb gens de bactèries, la major part a Catalunya i a l’Aragó. Aquest any, aquesta superfície ha disminuit (unes 68.000 Ha), però Catalunya i Aragó segueixen sent les que en conreen la majoria.

El blat de moro transgènic Mon 810 té alterada la seva estructura genètica per a produir una proteïna com insecticida i així repel•lir alguns insectes lepidòpters. Va ser permès l’any 1998 per l’Autoritat Europea per a la Seguretat Alimentària (AESA) després que no es trobessin efectes negatius en rates que havien estat alimentades durant 90 dies amb aquesta varietat.

Les organitzacions ambientalistes temen que el cultiu del blat de moro modificat genèticament pugui tenir un greu impacte en el medi ambient, com generar resistència als insectes i afectar de forma negativa a l’organisme humà. Els detractors del blat de moro transgènic argumenten que la importància dels riscos sanitaris és desconegut per no existir estudis de llarg termini sobre els seus efectes. L’estudi esmentat sobre les rates, d’una durada de només 90 dies, no és suficient.

El cultiu i el consum de transgènics és una qüestió important. Sembla lògic que els partits polítics es posicionin sobre aquest tema, i més a Catalunya, on la producció és elevada.

A les eleccions al Congrés de l’any 2008, els partits es posicionaven així:

CiU: “Pel que fa als productes transgènics, reclamarem l’estricte compliment de les normes europees a l’entorn d’aquest àmbit. Crearem un Centre de Biovigilància que controli de manera estricta la producció transgènica”.

ERC proposava “declarar l’Estat espanyol com a zona lliure de transgènics. Cal establir una prohibició indefinida de sembra de les espècies autoritzades actualment, acollint-se a la Clàusula de Salvaguarda contemplada en l’article 23 de la Directiva 2001/18 que regula l’alliberament al medi d’organismes modificats genèticament”.

El PSC no parlava d’aquests productes genèticament modificats.

I què en diuen ara, per les eleccions del diumenge vinent, els partits?

No he trobat res sobre els transgènics als programes de CiU, PSC i PP, almenys a l’apartat destinat a l’agricultura dels programes respectius.

ERC – “Elaborarem una llei de coexistència entre l’agricultura transgènica i l’ecològica i tradicional, per tal de garantir l’elecció de cultiu protegint aquells cultius més sensibles”. Ja no ens parlen de prohibir el cultiu d’aquests productes, com ara fa dos anys. Per què?

ICV fa dues proposicions:

(1) “Aconseguir la declaració legislativa espanyola d’Estat Lliure de Transgènics (OMG), per mitjà de la presentació d’una proposta legislativa des del Parlament de Catalunya al Parlament de l’Estat”.

(2) “Proposar que el Parlament legisli aquells preceptes i condicions que evitin la presència de produccions agrícoles amb llavors genèticament modificades”.

Que cadascú en dedueixi el que cregui més convenient. Però jo em permeto fer una pregunta: si Espanya és l’únic país on aquests productes es cultiven, si estan prohibits a França i a Alemanya, si Catalunya és la regió amb més hectàrees destinades als transgènics a tota Espanya, per què partits importants com CiU, PSC o PP ni en parlen?

I em permeto de fer una segona pregunta: per què ERC ha canviat d’opinió?

Segurament uns i altres tenen les seves raons. Seria bo que ens les expliquessin.