dilluns, de novembre 08, 2010

Programes electorals i el problema de l’energia – PSC

Finalment el PSC ha publicat el seu programa electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya. Dedica l’apartat 2.5. a l’energia. Divideix les seves propostes sobre l'energia en quatre parts:

- fer una política energètica competitiva i sostenible
- fer una política energètica segura i estratègica
- fer una política energètica basada en la conscienciació i la màxima participació de la ciutadania
- fer una política energètica més justa i equitativa

D’entrada, penso que comencem malament. Una política energètica competitiva, sostenible, segura i estratègica té un sentit. La resta, amb perdó, són paraules molt maques, però amb un sentit de la realitat més aviat magre.

Detallo el que m’ha semblat més interessant:
Farem de l’energia un instrument de desenvolupament econòmic, elevant la política energètica al màxim nivell estratègic del Govern. Boniques paraules.

Establirem objectius coherents amb els de la Unió Europea en relació amb la implantació de les energies renovables. Una bona manera de dir que, per ara, al PSC no tenen les idees gens clares.

Establirem un fons de 1.000M€ públic-privat per finançar projectes d’eficiència energètica i d’energies renovables a Catalunya i incentivarem la creació de noves empreses relacionades amb les “energies netes” tant en el camp de la generació com del consum. Més burocràcia.

Es duplicaran els incentius econòmics a la rehabilitació d’edificis amb criteris d’estalvi i eficiència energètica. Aquesta és una bona proposició. S’hauria de concretar més.

Vetllarem per assegurar la garantia i una qualitat de subministrament als consumidors domèstics i industrials a l’alçada dels països més desenvolupats i avançarem vers un model regulador sòlid i estable. Garantirem la qualitat i suficiència de les infraestructures de transport i distribució i el bon estat i el manteniment de les instal•lacions. Disposarem de les competències en l’activitat de distribució elèctrica que recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per arribar a obtenir capacitat en la fixació de la retribució. Bons propòsits, però sense mencionar res del que volen fer concretament. Ara mateix es tenen totes les dades per fixar quines línees de distribució s’han de fer, però el PSC es guarda prou de dir-ne res, no fos cas que els votants de les zones afectades se n’adonessin i agafessin unes paperetes de votació d’algun altre partit.

Ens comprometrem amb la construcció i posada en funcionament de nous grups de cicle combinat, previstos al Pla de l’Energia de Catalunya. L’energia nuclear continuarà en el mig termini sent necessària en el nostre compendi energètic. Des del Govern donarem suport a totes les energies renovables sense excepció (eòlica, biomassa, solar fotovoltaica, solar tèrmica, etc.) i sense limitació. Trobo bé que el PSC faci referència a l Pla d’Energia de Catalunya per construir nous grups de cicle combinat. Pel que fa a l’energia nuclear, implícitament sembla que estiguin a favor de prolongar la seva vida si, quan les centrals que vagin tenint quaranta anys són segures, però no ho diuen clar no fos que caigués un clatellot de Madrid. Quan al fet de donar suport a les energies renovables sense limitació, ho trobo totalment incoherent amb allò d’establir objectius coherents amb els de la Unió Europea, a més de ser totalment antieconòmic, almenys pels propers quinze anys.

Impulsarem projectes de cogeneració i d’energia solar termoelèctrica i fotovoltaica distribuïda, així com la millora d’aprofitament de l’energia eòlica amb embassaments revertibles (com el de Sau-Susqueda). Em sembla una bona proposta, sempre i quan se n’examinin els costs. (Que aquesta proposta vingui sota el títol d’una política energètica més justa i equitativa és sorprenent)


Conclusions

El programa del PSC sobre l’energia és, des del meu punt de vista, massa poc concret, encara que ple de bones intencions. Però ja se sap el que passa amb les bones intencions.

Trobo positiva una cosa: l’augment de l’ajuda a la rehabilitació d’edificis per millorar la seva eficiència energètica. Però, hi haurà prous quartos per fer-ne una quantitat suficient, que sigui significativa a nivell català? Ho dubto.

Pel que fa a l’aprofitament de l’energia eòlica amb embassaments reversibles és una bona solució per obviar el problema de la irregularitat d’aquest tipus d’energia, però té el seu cost, que s’haurà d’imputar al de l’energia eòlica, si volem comparar el cost d’aquesta energia amb altres més convencionals.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Neus, digan's alguna cosa al respecte del "Malgrat Desperta", en el Ple ningú va obrir la boca,... no hi teniu res a dir des del vostre grup municipal? Ademés si no és d'ERC, del PPC, ni d'IC EUiA i des de l'equip de Govern s'han afanyat a registrar-lo, com és que tú en el teu blog personal, l'has linkat. És potser una WEB relacionada amb CiU?