dilluns, d’agost 13, 2012

Consum d'energia i dèficit exterior


El consum d'energia primària a Espanya ha disminuït durant l'any 2011, situant-se en els 145,9 milions de tones equivalents de petroli (TEP), per 149,2 l'any 2010, i lluny del màxim de 159,8 l'any 2007.

La descomposició d'aquest consum ha estat:

Petroli = 69,5 milions de TEP = 47,6%
Carbó = 14,9 milions de TEP = 10,2%
Gas = 28,9 milions de TEP = 19,8%
Nuclear = 13,0 milions de TEP = 8,9%
Hidroelèctrica = 6,9 milions de TEP = 4,8%
Renovables = 12,7 milions de TEP = 8,7%

La primera observació és que les energies renovables representen molt poc en el consum d'energia primària.


Les importacions de productes energètics han estat, el 2011, de 55.822 milions d'euros, mentre que les exportacions han estat de 15.884 milions. El dèficit comercial dels productes energètics ha estat de 39.938 milions, fonamentalment a causa del petroli i al gas. En aquest mateix any, el dèficit comercial espanyol de mercaderies, ha estat de 46.338 milions d'euros (importacions = 260.823 milions, exportacions = 214.486 milions). El dèficit comercial dels productes energètics ha representat un 86% del total.
Així que, en cas de tenir responsabilitats de govern, jo posaria tots els mitjans que tingués per reduir la dependència espanyola del petroli. Com? Segurament no ho faria augmentant les renovables, que necessiten primes i que pràcticament no redueixen la nostra dependència de l'or negre, ni invertint massa en el cotxe elèctric, car i de futur poc prometedor a curt termini, sinó apostant pel transport ferroviari de mercaderies (4% en Espanya i 18% a Europa) i per un servei públic de transport eficient, que redueixi el trànsit de cotxes particulars, encara que es venguin menys cotxes.

L'estalvi energètic ha de ser l'eix de les polítiques d'estalvi: és l'única manera de disminuir el nostre dèficit comercial. Cal pensar que el temps del creixement econòmic s'ha acabat, si més no tal com l'hem conegut fins ara, i que no es tracta de tenir més, sinó de necessitar menys. En el nostre cas, de necessitar menys energia per a la nostra vida diària i per a les activitats econòmiques.

Dades mundials d'energia BP
Dades comerç exterior de mercaderies