dissabte, de setembre 08, 2012

Mocions
Ja he dit alguna vegada que la meva posició pel que fa a la feina de l’ajuntament és que s’ocupin dels problemes del poble de manera prioritària, deixant per altres instàncies els problemes que no siguin locals. Això és el que fan habitualment els governs municipals, mentre que els grups de l’oposició, moltes vegades, sembla que vulguin aprofitar els plens per arreglar el món a base de mocions.

Els 7 primers mesos de l’any s’han presentat al ple un total de 21 mocions, de les que, al meu humil parer, n’hi ha més de la meitat (12) que s’haurien pogut estalviar. Molt de temps perdut, segons el meu criteri.

M’he entretingut a resumir les 21 mocions presentades. No indico les que penso que no es corresponen al que hauria de estudiar el ple de l’ajuntament, però es pot deduir fàcilment. Cadascú pot fer l’exercici de dir quantes, segons el seu criteri, són útils als malgratencs.

Ple de gener

Moció dels GPM d’ERC, CiU i ICV-EUiA per a l’adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a l’Associació de Municipis per la Independència. Moció aprovada per 9 vots a favor (ICV-EUiA, CiU i ERC) i 8 vots en contra (PSC i PP).

Ple de febrer

Moció del GPM ICV-EUiA per mostrar el rebuig de la pujada unilateral de l’IBI feta pel govern de l’Estat espanyol (a l’augment del 6 % previst als pressupostos, s’hi afegeix un 10 %), i per demanar un model de finançament propi i definitiu pels ajuntaments que financi de manera suficient les necessitats del món local. Moció aprovada per 9 vots a favor (ICV-EUiA, CiU i ERC) i 8 vots en contra (PSC i PP).

Moció del GPM ICV-EUiA per tal de mantenir el desplegament de la Llei de Barris, que la Generalitat no continua l’any 2012. Moció aprovada per 9 vots a favor (ICV-EUiA, PSC i PP) i 8 vots en contra (CiU i ERC).

Moció del GPM ICV-EUiA per exigir els pagaments dels deutes del Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que són, a la data del ple, de 1.700.000 euros. Moció aprovada per 12 vots a favor (ICV-EUiA, PSC, PP i ERC) i 5 abstencions (CiU).

Ple de març

Moció del GPM d’ERC en contra de la reforma laboral imposada pel govern espanyol i a favor del diàleg social. Moció retirada, ja que s’ha arribat a un consens per recolzar la moció del GPM d’ICV-EUiA-E sobre el mateix assumpte.

Moció del GPM d’ICV-EUiA-E en contra de la reforma laboral imposada pel govern de l’Estat. Moció complicada, on es barregen conceptes com la reforma laboral i el finançament de la Generalitat. La moció és aprovada amb dos vots en contra (PP) i quatre vots en contra del primer punt (CiU). Aquest primer punt demana que el Govern Central interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 11 de febrer de 2012.

Moció del GPM ICV-EUiA-E amb motiu del Dia Internacional de les Dones (8 de març de 2012). Una altre moció complicada, on es demanen un seguit de coses més o menys coherents. La moció demana que no es modifiqui de manera restrictiva la Llei de l’avortament ni es retallin els drets laborals de les treballadores i els treballadors, que es retiri la moratòria de la Llei de dependència i la reforma de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), així com les retallades en salut i educació. Reclama que es recuperi el Programa de Seguretat contra la Violència Masclista del Departament d’Interior de la Generalitat, com a instrument de lluita contra aquesta xacra, així com un treball clar i decisiu en els camps de l’educació, la prevenció i la intervenció. Es reafirma la voluntat d’aquest Ajuntament per seguir mantenint i impulsant les polítiques d’equitat de gènere al nostre municipi. Es demana recuperar les polítiques de recuperació de la memòria i la tasca del Memorial Democràtic en la recuperació de la memòria històrica de les dones que van lluitar per la llibertat i pels drets de les dones. Moció aprovada per 9 vots a favor (ICV-EUiA-E, PSC i ERC) i 6 en contra (CiU i PP).

Ple d’abril

Moció del GPM d’ICV-EUiA-E per a requerir que els ingressos extraordinaris derivats del descompte aplicat en les nòmines dels treballadors i treballadores municipals que secundin la Vaga General del 29 de març de 2012 es destinin a polítiques socials. La moció no s’aprova, amb 4 vots a favor (ICV-EUiA-E i ERC), 8 en contra (PSC i PP) i 5 abstencions CiU).

Moció del GPM de CiU per la millora de l’Emissora Municipal de Malgrat de Mar, impulsant un estudi i un projecte per a la modernització de l’emissora local amb l’objectiu de dotar-la dels recursos tècnics necessaris per continuar sent un mitjà útil per a la informació de la ciutadania. Moció aprovada amb 11 vots a favor (CiU, ERC, PP i ICV-EUiA-E) i 6 en contra (PSC).

Moció del GPM de CiU per reclamar a l’Estat espanyol la transferència a la Generalitat del 0,7% dels fons provinents de l’IRPF destinats a Programes de Cooperació i Voluntariat Socials. Moció aprovada per 9 vots a favor (CiU, ERC i ICV-EUiA-E), 6 vots en contra (PSC) i 2 abstencions (PP).

Moció del GPM PSC en defensa dels afectats per la contractació de “participacions preferents” emeses per diverses entitats financeres. Moció aprovada per assentiment dels 17 membres del ple, un cop incorporada una esmena d’ERC.

Moció dels GPM d’ERC i CiU per instar al Govern Municipal a celebrar una consulta popular per tal que els veïns afectats per les obres dels carrers Llibertat, St. Elm, Carme (tram final) i Pl. Joaquim Ruyra, decideixin el futur del Projecte. Moció aprovada per 9 vots a favor (ICV-EUiA, CiU i ERC) i 8 vots en contra (PSC i PP).

Ple de maig

Moció del GM del PSC per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les Llars d’infants municipals. Hi havia un conveni pel qual la Generalitat aportaria 1.800 euros per plaça de llars d’infants. Aquesta aportació s’ha rebaixat a 1.000 euros. Es demana que s’apugi fins a 1.600 euros. Moció aprovada amb 12 vots a favor (PSC, PP, ICV-EUiA-E i ERC) i 5 abstencions (CiU).

Ple de juny

Moció conjunta dels GPM PSC, ICV-EUIA-E i CiU per donar suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. Moció aprovada per assentiment dels 17 membres del ple.

Moció conjunta dels GPM PSC, ICV-EUiA-E i CiU contra la disminució dels ajuts de l’Estat a les persones amb discapacitat amb especials dificultats. En aquests darrers anys aquestes persones amb alta discapacitat han estat rebent un ajut de l’estat consistent en el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, ajuda que queda reduïda al 50 % als pressupostos de l’estat en tramitació. Moció aprovada per assentiment dels 17 membres del ple.

Moció conjunta dels GPM PSC, ICV-EUiA-E i CiU per a la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat dels sistema de salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. Moció aprovada per 15 vots a favor (PSC, ICV-EUiA-E, CiU i ERC) i 2 abstencions (PP).

Moció GPM d’ERC en suport al moviment #novullpagar. Moció no aprovada amb 4 vots a favor (ERC i ICV-EUiA-E), 7 vots en contra (PP i les Sres. Campoy i Mora i els Srs. Rodríguez i Romero del PSC) i 6 abstencions (CiU i el Sr. Puignou, del PSC).

Moció del GPM d’ICV-EUiA-E per reclamar el pagament de l’IBI en els béns immobles de titularitat de l’Església Catòlica i altres confessions religioses. Moció no aprovada amb 1 vot a favor (ICV-EUiA-E), 13 vots en contra (PSC, PP i CiU) i 3 abstencions (ERC).

Moció del GPM d’ERC per la retirada dels fons públics de l’Ajuntament en entitats bancàries que no compleixin els codis de bones pràctiques. La moció no és aprovada amb 4 vots a favor (ERC i ICV-EUiA-E), vuit vots en contra (PSC i PP) i 5 abstencions (CiU).

Ple de juliol

Moció del GPM de CiU per impulsar una base nàutica municipal a Malgrat de Mar. La moció no és aprovada, amb 8 vots a favor (CiU i ERC) i 9 en contra (PSC, PP i ICV-EUiAE).

Moció del GPM d’ICV-EUiA-E contra l’anunci d’implementació de taxes en els estudis de cicles formatius de grau superior. Moció aprovada amb 9 vots a favor (PSC, PP i ICV-EUiAE), 5 en contra (CiU) i 3 abstencions (ERC).