dimecres, de maig 22, 2013

El que l’estat central “roba” realment a Catalunya


S’acaba de publicar la balança fiscal de l’any 2010. Segons aquesta balança, Catalunya ha tingut un dèficit fiscal de 16.543 milions d’euros.

Però quan un mira bé el document, es troba amb la sorpresa de que el tal dèficit ha sigut de 5.825 milions, 2,8 vegades menys que el que s’ha publicat a totes les portades dels diaris. Això és així perquè els ingressos que Catalunya ha aportat a l’estat han sigut de 51.164 milions, mentre que les despeses de l’estat a Catalunya han sigut de 45.329 milions, el que dona un dèficit fiscal real de 51.164 – 45.329 = 5.835 milions d’euros.

La diferència és que els 16.543 milions són el fruit d’un càlcul fictici suposant que les despeses i els ingressos de l’estat estan equilibrats, quan realment no ho estan. Es suposa, doncs, que l’estat ha tingut més ingressos dels que realment ha tingut, per equilibrar les despeses: en aquest cas hipotètic, els ingressos provinents de Catalunya haurien sigut superiors als reals, i, en comptes de ser de 51.164 milions, haurien estat de 61.872 milions. Amb aquesta hipòtesi, el dèficit fiscal de l’any 2010 hauria sigut de 61.872 – 45.329 = 16.543 milions.

Pel que fa a la Seguretat Social, Catalunya ha tingut un superàvit fiscal de 2.141 milions d’euros (ha rebut més del que ha ingressat).

És a dir, que l’estat central, quan té dèficit, com aquests darrers anys, ens “roba” menys del que diuen. És clar que, quan té superàvit, ens “roba” més.

Trobareu les dades als quadres 2.5.1 i 3.5.1 del document “Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central any 2010.