dimarts, de maig 14, 2013

La viabilitat de l'euro


Molt interessant el vídeo-bloc d'avui de Sala i Martin a la Vanguardia. Hi parla de les condicions necessàries perquè un espai econòmic pugui tenir una moneda única, condicions que no es donen a l'espai econòmic de l'euro.

La teoria de les zones monetàries òptimes es va començar a desenvolupar l'any 1961 per l'economista canadenc Robert A. Mundell (premi Nobel d'economia el 1999 pels seus estudis sobre les polítiques monetàries i fiscals sota diferents règims de tipus de canvi i pels seus estudis sobre les àrees monetàries òptimes) al seu article A Theory of Optimum Currency Àrees.

Resumint, perquè una zona econòmica pugui tenir una moneda única cal que:

1) les diferents economies que la formen tinguin les crisis econòmiques al mateix temps. Quan un país experimenta un boom o recessió, altres països de la unió tendiran a seguir-lo. Això permet al banc central de la unió promoure el creixement mitjançant polítiques que continguin la inflació durant els booms econòmics. Si els països tenen cicles dispars, el banc central no pot controlar la recessió dels uns mentre controla el creixement dels altres. Evidentment, a Europa les crisis econòmiques no ocorren al mateix temps en tots els països, com es veu en aquest moment.

2) Un sistema que permeti compartir el risc de tot el conjunt, com per exemple un mecanisme automàtic de transferència fiscal que redistribueixi els diners cap a les àrees o sectors menys afavorits. Això sol prendre la forma d'una redistribució impositiva cap a les àrees menys desenvolupades d'un país o regió. Aquesta política, encara que està acceptada en teoria, resulta molt difícil d'implementar políticament a Europa ja que implica que les regions més desenvolupades aportin diners a les menys desenvolupades, i ja veiem les condicions que imposen i la gasiveria amb la que els fons són transmesos als països en crisi.

3) Mobilitat laboral a tota la zona, que permeti als treballadors d'una zona en recessió anar a una altra zona: en teoria. Això no existeix a Europa en la pràctica, a causa de la barrera del idioma

En resum, els problemes que tenim en aquests temps de dificultat, ja van ser pronosticats pel professor Mundell. Només es podran resoldre cedint sobirania a cabassos, el que és el mateix que dir que l'euro té els dies (serà més exacte dir els anys) comptats.