dimarts, d’agost 13, 2013

La producció industrial a Catalunya s’estabilitza


La producció industrial a Catalunya s’estabilitza, mentre que la d’Espanya segueix caient.

En efecte, l’índex de producció industrial català del primer semestre de l’any 2013 ha sigut de 84,3 (agafant com a base 2005 = 100), la del primer semestre de l’any 2012 va ser de 85,0, i la del mateix període de l’any 2011 va ser de 86,9.

A Espanya, els valors dels índex de producció industrial dels mateixos períodes ha sigut de 76,5 per l’any 2013, de 79,5 l’any 2012 i de 84,9 l’any 2011.

És a dir, que l’índex espanyol ha caigut de 3 punts percentuals l’any 2013, mentre que l’índex català només ho ha fet de 0,7 punts, el que es pot considerar com estable. Esperem que s’hagi tocat fons i que la indústria es torni a revifar aviat.