dimecres, d’agost 14, 2013

Malgrat 1913 – Nova Casa de la Vila


Al llibre Malgrat i sos Contorns, mossèn Fèlix Paradeda descriu la inauguració de la nova Casa de la Vila, ara fa cent anys:

La construcció de l’actual Casa de la Vila verament s’imposava, car l’antiga, situada al costat de la casa rectoral que des del segle XVI venia habilitant-se, era d’escasses dimensions, sense pati ni hort i mancada de ventilació i de llum necessària.

L’alcalde Don Fèlix Cardona, inicià la seva construcció, poguent-la inaugurar el dia 15 d’agost de 1913 l’alcalde D. Joan Serra. A l’acte de la solemne benedicció, feta pel senyor rector Reverend Pere Figueras, hi prengué part tot el clero parroquial, l’Ajuntament, autoritats locals i gran part del poble, amenitzant-lo amb airosos sons l’orquestra de Sant Feliu de Guíxols.

Emplaçada en el carrer del Carme és gran i esbelta essent notable el saló de sessions. En les dependencies baixes hi estan instal·lades la Secretaria i el Jutjat Municipal. En la fatxada principal ostenta un escut de pedra de la Vila, format per un castell-torre amb un lleó rampant”.

(Transcripció conservant l’ortografia original)