dimarts, de gener 20, 2009

Canvi climàtic: balanç de l’any 2008

Ara que s’ha acabat l’any, ens pot venir la curiositat de veure com va la qüestió del canvi climàtic. Es a dir, han augmentat les temperatures? Ha augmentat la concentració de CO2 a l’atmosfera?


Concentració de CO2

La concentració de CO2 al final de l’any 2008 era de 385,5 ppm (parts per milió). Com que al final de l’any 2007 aquesta concentració era de 383,9 ppm, observem que la concentració de CO2 a l’atmosfera ha augmentat de 1,6 ppm. Aquest augment de 1,6 ppm és equivalent a 13,4 mil milions de tones de CO2.

Per la combustió de combustibles fòssils s’ha produït uns 30 milers de milions de tones de CO2 (les dades encara no s’ha publicat). En podem concloure, doncs, que de tota la producció de CO2 que la humanitat ha produït cremant els seus combustibles, només un 45 % ha anat a parar a l’atmosfera. Un 55 % ha estat absorbit pels oceans i per la biosfera terrestre (plantes i sòls).


Temperatures

S’acaben de publicar les dades de les temperatures mitjanes del planeta durant l’any 2008. Les xifres que es publiquen són les anomalies (diferències amb la mitjana de les temperatures dels anys 1901 al 2000):

Global del planeta:

Terra = + 0,81 ºC, el sisè any més calorós (el rècord el té l’any 2007 amb + 1,02 ºC)
Oceà = + 0,37 ºC, el desè any més calorós ( el rècord el té l’any 2003, amb + 0,48 ºC)
Terra i oceà = + 0,49 ºC, el vuitè més calorós (el rècord el té l’any 2005, amb + 0,61 ºC)

Hemisferi nord:

Terra = + 0,89 ºC, el cinquè any més calorós ( el rècord el té l’any 2007, amb + 1,18 ºC)
Oceà = + 0,40 ºC, el novè any més calorós ( el rècord el té l’any 2005, amb + 0,54 ºC)
Terra i oceà = + 0,59 ºC, el vuitè any més calorós (el rècord el té l’any 2005, amb 0,72 ºC)

Hemisferi sud:

Terra = + 0,54 ºC, el sisè any més calorós (el rècord el té l’any 2005, amb + 0,81 ºC)
Oceà = + 0,35 ºC, el desè any més calorós ( el rècord el té l’any 1998, amb + 0,50 ºC)
Terra i oceà = + 0,38 ºC, el novè any més calorós (el rècord el té l’any 1998, amb + 0,53 ºC)

Per tenir una idea clara de les temperatures de referència, direm que les temperatures mitjanes del període 1901 – 2000 són les següents:

Terra = 8,5 ºC
Oceà = 16,1 ºC
Global (terra i oceà) = 13,9 ºC


La temperatura mitjana global del planeta (terra + oceà) dels deu anys més calents des de l’any 1901 és:

Any 2005: anomalia = 0,61 ºC, temperatura mitjana = 14,5 ºC
Any 1998: anomalia = 0,58 ºC, temperatura mitjana = 14,5 ºC
Any 2002: anomalia = 0,56 ºC, temperatura mitjana = 14,5 ºC
Any 2003: anomalia = 0,56 ºC, temperatura mitjana = 14,5 ºC
Any 2006: anomalia = 0,55 ºC, temperatura mitjana = 14,5 ºC
Any 2007: anomalia = 0,55 ºC, temperatura mitjana = 14,5 ºC
Any 2004: anomalia = 0,53 ºC, temperatura mitjana = 14,4 ºC
Any 2001: anomalia = 0,49 ºC, temperatura mitjana = 14,4 ºC
Any 2008: anomalia = 0,49 ºC, temperatura mitjana = 14,4 ºC
Any 1997: anomalia = 0,46 ºC, temperatura mitjana = 14,4 ºC


Discussió

Podem veure en el gràfic que, malgrat que la concentració de CO2 ha continuat augmentant, la temperatura mitjana anual del planeta es manté, en mitjana, sense augmentació des de l’any 2002. Fins i tot podríem dir, però no seriem rigorosos si ho diguéssim, que ha iniciat una lleugera baixada.

La temperatura de l’any 2008 ha estat particularment baixa, probablement degut al fenomen conegut com La Niña, que és un refredament cíclic de les aigües del Pacífic oriental. Com que La Niña ja s’està acabant, no seria sorprenent que les temperatures del 2009 fossin una mica més elevades que les del 2008.

Ens podem fer un parell de preguntes:

- Perquè la temperatura no augmenta des de fa ja set anys, malgrat que la concentració de CO2 continua augmentant al seu ritme? Ningú ho sap, ni cap dels models que preveuen un augment catastròfic de les temperatures d’aquí a finals de segle ho havia previst.

- Aquesta parada de l’augment de les temperatures durarà? Serà només una fase transitòria per desprès continuar augmentant? O bé serà l’inici d’una davallada? Ningú ho sap, ja que no es sap perquè hi ha hagut aquesta estancament de les temperatures.

I és que, en l’estudi de com reaccionarà el sistema atmosfèric a l’augment del CO2 (augment que sembla imparable pels propers anys), encara es desconeixen massa coses per poder fer previsions que es puguin considerar fiables.