dijous, de gener 08, 2009

La producció d’energia elèctrica a Espanya

La producció d’energia elèctrica neta a Espanya (sense comptar les illes) ha estat de 278,9 milions de megawatts hora l’any 2008, amb un augment del 2,9 % sobre l’any anterior, i del 30,8 % sobre l’any 2002. Malgrat les crides per estalviar energia, cada vegada en consumim més.

En el gràfic veiem com han variat les quantitats produïdes segons el tipus de generació:

- L’energia hidràulica es manté relativament estable, variant segons l’aigua disponible. L’any 2008 ha representat el 7,7 % de tota l’energia neta produïda. En el conjunt dels anys 2002 al 2008 aquest percentatge ha estat del 10,5 %.

- L’energia nuclear s’ha anat reduint poc a poc. L’any 2008 ha representat el 21,1 % de tota l’energia neta produïda. En el conjunt dels anys 2002 al 2008 aquest percentatge ha estat del 24,0 %.

- L’energia produïda per la combustió del carbó s’ha anat reduint significativament. L’any 2008 ha representat el 16,6 % de tota l’energia neta produïda. En el conjunt dels anys 2002 al 2008 aquest percentatge ha estat del 27,9 %.

- L’energia produïda per la combustió del gas en centrals de cicle combinat ha crescut d’una manera espectacular. L’any 2008 ha representat el 32,7 % de tota l’energia neta produïda. En el conjunt dels anys 2002 al 2008 aquest percentatge ha estat del 18,3 %. Abans del 2002 no hi havia cap central en funcionament.

- L’energia produïda per la combustió de fuel ha estat molt marginal, i va disminuint. L’any 2008 ha representat el 0,8 % de tota l’energia neta produïda. En el conjunt dels anys 2002 al 2008 aquest percentatge ha estat del 3,0 %.

- L’energia eòlica ha anat creixent. L’any 2008 ha representat el 11,2 % de tota l’energia neta produïda. En el conjunt dels anys 2002 al 2008 aquest percentatge ha estat del 8,2 %.

Es veu que hi ha una política darrere aquestes xifres: mantenir l’energia hidràulica, disminuir la combustió de carbó, anar tirant amb les nuclears, afavorir la combustió de gas en centrals de cicle combinat i afavorir l’energia eòlica. Per ara, l’energia solar és marginal i encara no la trobem a les estadístiques de Red Eléctrica Espanyola.

Aquesta política és correcta? Si ho mirem des de l’únic punt de vista de les emissions de CO2, ho és més o menys: l’energia eòlica no emet CO2, i la combustió de gas en centrals de cicle combinat emet menys de la meitat de CO2 per kWh produït que la combustió de carbó.

Però si la mirem des del punt de vista d’energia disponible en el futur, és una política totalment equivocada. Si ho fem des del punt de vista del cost pel consumidor, també.

En efecte, la quantitat de gas disponible no és massa important, mentre que la quantitat de carbó és, al menys, per cent anys. A més, el carbó està molt més repartit pel món, pel que el seu aprovisionament és més segur. I, pel que fa a l’emissió de CO2, s’acaba d’inaugurar a León una planta pilot per enterrar-lo; si aquesta planta té èxit, l’excusa per no utilitzar carbó caurà pel seu propi pes. A més, l’energia produïda pel gas té un preu molt variable, que probablement tindrà tendència a augmentar, mentre que el dal carbó es manté més estable

I l’energia nuclear? La moratòria actual que no permet de construir noves centrals és un error molt important. El seu preu és correcte. Malgrat que molta gent té por d’aquest tipus de centrals, només hem de mirar al nord dels Pirineus per donar-nos compte de la seva perillositat real. I tampoc emeten CO2...

Pel que fa a l’energia eòlica, la producció actual és relativament modesta. I és més cara que les altres que hem citat, per això se l’ha de subvencionar. I molta gent comença a dir que no vol que li espatllin el paisatge que veuen des de la seva finestra. Però no només és una qüestió de paisatge: la proliferació de molins de vent a les muntanyes és difícilment suportable pel medi ambient.

Seguirem raonant sobre aquesta política energètica del nostre país.

1 comentari:

Malgrat Girona ha dit...

http://malgratsomgirona.blogspot.com/

volem donar-nos a conèixer gràcies