dissabte, de març 06, 2010

Sobre la contractació de gent a l’atur per les obres municipals

Al ple municipal del passat mes de gener, el grup ICV-EUiA va presentar una moció per “incorporar la reserva en les noves contractacions de personal destinat a l’execució dels contractes del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010 d’un nombre de llocs de treball no inferior al 50 per 100 del personal a contractar, sempre que s’adeqüi als perfils requerits”. La moció és molt més llarga, però penso que l’essencial es troba en aquest paràgraf.

La resposta de l’alcaldessa a aquesta moció va ser: “el decret del FEOSL no parla d’homes i dones, sinó de gent a l’atur i que s’ha de premiar a l’empresa que contracti més persones que estiguin a l’atur, entenent que no es pot obligar a contractar un 40 o un 50% d’aturats, ja que aquestes empreses tenen la seva plantilla i han de veure quin nombre de persones els caldrà contractar, avançant que votaran en contra de la moció, afegint que en altres obres municipals és contempla com una millora en els plecs de condicions la contractació de persones a l’atur”.

Penso que aquesta moció del grup ecosocialista té un raonament que podria qualificar de demagog i populista. En efecte, demanar contractar gent aturada per fer una obra municipal pot ser molt atractiu pels que estan a l’atur, però és una penalització per les empreses que hagin pogut conservar bona part de la seva plantilla. En aquest aspecte, la resposta de l’alcaldessa és justa en un punt: no es pot obligar a contractar un 40 o un 50 % d’aturats, ja que aquestes empreses tenen la seva plantilla.

Però on ja no segueixo el raonament de l’alcaldessa és quan afegeix que en altres obres municipals és contempla com una millora en els plecs de condicions la contractació de persones a l’atur. Ja que, seguint el mateix raonament, una empresa que hagi pogut conservar bona part de la seva plantilla serà penalitzada, ja que no podrà contractar persones que es trobin a l’atur.

Es a dir que, ecosocialistes o socialistes tenen, pel que es pot deduir del que han dit al ple del mes de gener, una actitud antisocial profunda, ja que posen pals a les rodes a que una empresa es comporti bé amb els seus obrers. Tant si governen els uns com si governessin els altres, sortiria més a compte a una empresa enviar la seva plantilla a l’atur per tenir més possibilitats d’accedir a obres municipals, ja que d’aquesta manera podrien contractar persones a l’atur i tindrien una millora en el seu plec de contractacions.

Amb aquest caos mental que tenen alguns, no m’estranya que passi el que passa (que els empresaris fotin la gent al carrer, encara que tinguin feina) ni que les obres municipals siguin d’una qualitat més aviat reduïda, ja que una bona qualitat només es pot tenir si l’empresa manté una plantilla que sigui el més estable possible.

I que això ho pensi (i ho faci) la gent que es diu d’esquerres és, veritablement, el món a l’inrevés.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Aixó passa perqué estem manats per
uns irracionals.I si es mira per l'altre cara de la moneda, si ets del partir que ara mana, i estás a l´atur, tidras feina assegurada i sino fotet.