dilluns, de juliol 25, 2011

L'AVE Madrid - Lisboa i la competitivitat


El govern socialista portuguès de José Sócrates es va comprometre, en les dues últimes cimeres bilaterals celebrades amb el govern espanyol, a realitzar el tram portuguès de l'AVE Madrid - Lisboa. El nou govern conservador ha suspès el projecte. Diuen, perquè la decisió sigui més fàcil d'assumir per al govern espanyol, que l'han suspès per reavaluar-lo.

Un periodista d'El País pregunta al nou ministre d'Economia portuguès, Santos Pereira, si no és irresponsable anunciar aquesta suspensió. Contesta el ministre: "El que és irresponsable és fer un projecte amb premisses totalment fora de la realitat. Això és no tenir respecte pels diners dels contribuents".

Segueix preguntant el periodista: "Però, no creu el ministre que és necessari un AVE entre Lisboa i Madrid?". La resposta és clara: "Crec que és molt important que Portugal i Espanya s'entestin en un projecte que és fonamental per als dos països, i que és la construcció d'una línia transfonterera de mercaderies d'ample mixt cap a Europa".

"Però el govern espanyol és un gran defensor de l'alta velocitat", insisteix el periodista. "Està bé", contesta concisament Santos Pereira, "la meva posició també és molt clara. Sóc un defensor d'una línia de mercaderies que faci les nostres exportacions més competitives".

Són dues formes d'encarar la crisi. Una, l'espanyola, a base d'inversions multimilionàries en alta velocitat que no tenen rendibilitat econòmica ni social. L'altra, la del nou govern portuguès, buscant la competitivitat dels seus productes. Una, l'espanyola, la del malbaratament, una altra, la portuguesa, la recerca de la millora de la productivitat.

Llàstima per als portuguesos que, per poder transportar les seves mercaderies cap a Europa d'una manera més econòmica, necessitin imperativament d'un acord amb el govern espanyol, que no està per la feina, ja que dedica tot el que té (i el que no té) , en projectes d'alta velocitat amb "premisses totalment fora de la realitat". Si no fos per aquest petit detall, amb les idees del nou ministre lusità d'Economia, Portugal podria sortir de la crisi abans que nosaltres.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Se que no és d'aquest tema però a la pàgina de l'ajuntament diu : que la Junta de govern local aprova el cobriment de la riera en el tram de Can Feliciano

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de juliol de 2011, adoptà entre d'altres
els següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el "Projecte de cobriment de la riera de Palafolls en el
tram de Can Feliciano, comprès entre el pont del c/ Passada (pk 0+764,92) i el pont del
c/ Riera (pk 0+615,10)", redactat per TADEC, SL, amb un pressupost de contracta total
de 353.303,12 € (inclòs l'IVA).
SEGON.- Sotmetre a informació pública l'esmentat projecte mitjançant la publicació
d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la
província, així com en el tauler d'edictes de la Corporació i en la pàgina web municipal,
als efectes de que durant el termini de trenta dies, comptat a partir de la darrera
publicació, els interessats puguin consultar l'expedient i formular les al·legacions que
considerin pertinents.
Malgrat de Mar, 26 de juliol de 2011
L'alcaldessa,
Conxita Campoy

Neus ha dit...

ssr,

Et voldria comentar un tema.Em pots escriure un mail o trucar al móbil?. Gràcies anticipades.

Anònim ha dit...

27000 Euros del Consell Comarcal (consellera)
9000 Euros de l'Ajuntament Malgrat de Mar (portaveu grup municipal).
Total: 36000 Euros d'aquí i d'allà. Déu ni dó!

Anònim ha dit...

27000 Euros del Consell Comarcal (consellera)
9000 Euros de l'Ajuntament Malgrat de Mar (portaveu grup municipal).
Total: 36000 Euros d'aquí i d'allà. Déu ni dó!

Anònim ha dit...

Al/s responsable/s del bloc:

Crec que és necessari i de justícia que quan es dóna una informació (com les de caràcter històric) s'ha de citar la font d'on prové. He deixat un comentari a un article del mes de juliol de 2009 que parla de la mort de Joan Esquena i Forroll.
Gràcies!

Anònim ha dit...

El Jordi Medina en el PLE no sap k el seu antecesor va deixar la pell per defensar el tram de can Feliciano. El MEDINA diu k ha de preguntar al partit quina és el parer d'iniciativa sobre la riera, kin partit?
aquest home ha viscut en els ultims TEPMS a Malgrat de MAR?