dilluns, de gener 02, 2012

El preu de l’electricitat del primer trimestre del 2012


Els resultats de la 17ª subhasta TUR (Tarifa d’Últim Recurs) pel primer trimestre del 2012 són


Els preus d'aquesta subhasta representen una baixada del 8,6% respecte als de l'anterior del 27 de setembre, per la qual cosa, en teoria, el preu que paguem per l'electricitat hauria de baixar l'1 de gener. Però, tenint en compte que en la subhasta anterior el preu no va augmentar tot i que el de la subhasta ho havia fet en un 9% (el govern va preferir baixar l'altra part de la component del preu, per no alarmar el personal, a tot i que amb això es augmentava considerablement el dèficit de tarifa), el govern tampoc ha modificat el preu del kWh aquesta vegada.

Per centrar-nos amb algunes dades: el cost d'accés de l'any 2011 que preveu l'Ordre ITC/3353/2010 era de 16.571 milions d'euros, dels quals 6.019 corresponien a primes per al règim especial (fonamentalment energies renovables). El consum previst era de 255.075 GWh i la tarifa d'accés mitjana de 0,511 € / kWh, el que suposa una recaptació prevista de 13.036 milions d'euros, a la qual s'han d'afegir altres ingressos (energia reactiva, excessos de potència, etc.) Per un valor de 528 milions d'euros. El dèficit previst per a l'any 2011 era, doncs, de 16.571 - 13.036-528 = 3.047 milions d'euros.

La previsió de la CNE (Comissió Nacional de l'Energia) de setembre de 2011, és d'un cost d'accés per a l'any 2011 de 16.985 milions d'euros, dels quals 6.602 corresponen a les primes del règim especial. El consum anual previst es redueix a 250.789 GWh, i la recaptació prevista és de 12.651 milions d'euros (corresponent a una tarifa de peatge de 0,504 € / kWh, que ha baixat a causa de la baixada del tercer trimestre), a la qual cal d'afegir altres ingressos per un valor de 528 milions d'euros. El dèficit previst és de 16.985 - 12.561 - 528 = 3.772 milions d'euros, un 24% superior a l'inicial.


És a dir, per equilibrar els comptes de la tarifa d'accés caldria apujar-la a 16.985.000/250.789 = 67,7 € / MWh = 0,677 € / kWh, un augment de més del 30%. I encara més si es vol anar compensant el dèficit acumulat, que ja superava els 22.000 milions d'euros a finals de l’any 2010.

Recordem que l'objectiu del Govern, fixat per normativa, era que per l’any 2011 el dèficit no superés els 3.000 milions, l'any 2012 no hauria de superar els 1.500 milions i es deixés de generar dèficit al 2013.

Però aquesta tarifa d’accés no és la mateixa per tothom, ja que depèn de la tensió (voltatge) de l’electricitat que consumim. Les darreres dades disponibles corresponen a les del mes de maig del 2011, i es poden trobar al darrer butlletí mensual de la Comissió Nacional de l’Energia, corresponent al mes de setembre del 2011. Hi podem veure que, per una tarifa d’accés mitjana al mes de maig de 4,86 + 0,75 = 5,61 cèntims d’euro per kWh, podíem pagar des de 0,59 + 0,15 = 0,74 fins a 9,59 + 1,12 = 10,71 cèntims d’euro per kWh.


En resum, podem estar segurs que el preu de l'electricitat augmentarà durant l'any 2011. La seva "congelació" per aquest primer trimestre no és més que un miratge.