divendres, de setembre 27, 2013

Emissions de CO2 a l’atmosfera de l’any 2012

Ara, amb la crisi econòmica i la independència, es parla molt poc del canvi climàtic i de les emissions de CO2 a l’atmosfera, però el problema segueix sent igual d’important que abans de la crisi i de les discussions sobre si uns Catalunya independent és o no viable.

L’any passat, segons el Statistical review of World energy report recentment publicat per BP, les emissions de CO2 a l’atmosfera han augmentat un 2,1 % respecte de les de l’any 2011, passant de 33.743 a 34.466 milions de tones.

El país que més ha emès és la Xina, que ha sobrepassat, i de molt, els Estats Units. Espanya ha emès 389 milions de tones, pràcticament la mateixa quantitat que l’any anterior. Podem veure que Espanya ha emès gairebé la mateixa quantitat que França, malgrat que aquest país té un consum d’energia primària un 69 % superior a l’espanyol; això és degut a que a França una gran part de l’energia elèctrica és d’origen nuclear.

Per ara, doncs, cada vegada s’emet més CO2 a l’atmosfera. Acabarem (o acabaran, ja que els de la nostra edat probablement no ho veurem) com el rosari de l’aurora. La crisi actual semblarà una minúcia quan arribin les crisis causades pel canvi climàtic i per la falta de recursos energètics, que seran aquí més aviat del que ens pensem.