dilluns, de setembre 02, 2013

Les ajudes públiques als bancs


Al 31 de desembre del 2012, les ajudes públiques als bancs espanyols eren de 61.162 milions d’euros, de les que el FROB i el Fons de Garantia de Dipòsits n’han aportat 22.329 milions, i el MEDE (Mecanisme Europeu d’Estabilitat), 38.833 milions.

Això és molt o poc si ens comparem amb els països més o menys similars?

Els bancs espanyols han necessitat, en xifres absolutes, menys ajudes que els americans o els del Regne Unit, però més que els alemanys o els francesos. Encara que les xifres absolutes no volen dir res, ja que aquestes xifres s’han de mirar comparant-les amb la producció del país, o sigui, el PIB. I resulta que Espanya és el segon país que més ha ajudat als bancs, després d’Irlanda, amb un 5,8 % del PIB.

El problema és que això té totes les traces de que encara no s’ha acabat.