dimecres, de setembre 04, 2013

L’estat dels comptes municipals al 31 de juliol

La taula següent ens mostra el pressupost municipal d’ingressos i despeses de l’any 2013, en tres columnes: el pressupost inicial, el pressupost modificat i els drets i obligacions al 31 de juliol. D’entrada, hi veiem que el pressupost ha augmentat notablement, passant de 18,10 milions d’euros a 20,70, és a dir, un augment de 2,60 milions, equivalents a un 14,4 % del pressupost inicial. Que cadascú opini sobre la seriositat amb la que es va fer el pressupost inicial.

 Les partides de les despeses que han augmentat més són les despeses financeres, que han passat de 339.000 euros a 1,08 milions, i les inversions reals, que han passat de 1,45 milions a 2,80.


A la segona taula hi podem veure com han variat les inversions reals. El Pla integral del Barri del castell passa de 100.000 euros a 537.000, la rehabilitació del pavelló vell de 900.000 euros a 1,10 milions, la millora de les escoles de 1.000 euros (!) a 51.000, i les adquisicions de vehicles par a la policia municipal passa de 1.000 euros (!) a 24.000. Com a noves inversions, hi trobem la riera, amb 380.000 euros, i el projecte d’una passera per valor de 15.000 euros.


En resum, si es realitza aquest pressupost modificat, el dèficit serà d’uns 2,4 milions d’euros, que s’aniran manllevant de la tresoreria existent. Tresoreria feta a base d’endeutar-se, i que, quan s’acabi, ja veurem qui i com gestionarà els comptes municipals.