dijous, de novembre 30, 2006

Sanció a l'ajuntament

Aquest estiu hem llegit als diaris que l’ajuntament ha estat condemnat a pagar 4000 euros a dos veïns que varen suportar uns sorolls nocturns que els impedien dormir.

Aquests dos veïns, diu el diari, es varen traslladar a viure a Malgrat el 2003, i varen descobrir que, entre els mesos de maig i d’octubre, els hotels veïns organitzaven festes als jardins, amb un soroll important. Els demandants arribaren a sofrir trastorns ansioso-depressius degut a les molèsties contínues que sofrien.

Els demandants s’havien adreçat a l’ajuntament per denunciar els fets, però no hi va haver cap actuació eficaç de l’autoritat, raó per la qual varen acudir als tribunals.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha donat raó en part. Ha estimat el Tribunal que l’ajuntament hauria d’haver actuat sense esperar les queixes, donat que el que es trobava en greu perill, eren els drets fonamentals a la integritat física i moral, a la intimitat personal i familiar, i a la inviolabilitat del domicili d’uns ciutadans del municipi.

Fins aquí, el que han dit els diaris. Però, què s’ha fet perquè els fets no es repeteixin?

Els mesos han passat i no he vist cap comentari ni als plens municipals, ni a les webs dels partits polítics (els que les tenen al dia) ni enlloc. Com si tothom se’n fotés.

L’ajuntament té el deure d’informar al ciutadà de què ha fet per solucionar el problema, si és que ha fet quelcom. Es tracta d’un problema complicat i difícil, però per resoldre aquests tipus d’assumptes s’han presentat a les eleccions. I l’oposició té el deure de fer de corcó quan es produeixen aquestes situacions.

O almenys així ho crec.