diumenge, de desembre 30, 2007

El pressupost municipal del 2008

En Janí, que és home de pes i, per tant, de natura reflexiva, ha estat mirant una mica els pressupostos de l’ajuntament per l’any vinent.

Carai, em diu, aquests pressupostos m’agraden: són molt alegres. Entre el pressupost de l’any 2007, que era de 23,6 milions d’euros i aquest, que és de 25,8 milions, hi ha una augment del 9,3 %. Visca la rumbositat. Això sí que és un ajuntament guapo.

Janí, em sembla que tens una visió molt optimista de les coses. Deu ser cosa dels torrons que t’has empassat el dia de Nadal. Un augment del 9,3 % és una barbaritat, sobre tot en temps que s’anuncien com difícils, des del punt de vista econòmic. Et diria més, en regla general, un augment d’aquesta importància hauria d’estar prohibit per l’autoritat de vigilància, si és que n’hi ha alguna.

Com que en Janí és home tossut, li explico el pressupost per parts: les despeses corrents, les despeses financeres i les inversions.

Les despeses corrents

Considerem com a despeses corrents les despeses de personal, la compra de bens corrents i serveis i les transferències corrents. Aquestes despeses es varen pressupostar l’any 2007 per un total de 13,1 milions d’euros, mentre que l’any 2008 seran de 15,2 milions. Un augment del 15,6 %!!! I menys mal que el propi ajuntament diu que es fa un esforç per mantenir la despesa corrent!

L’ajuntament “explica” (més ben dit, intenta explicar, però no hi arriba) aquest augment dient-nos que l’ajuntament es fa càrrec de despeses sense que la llei li en doni cap mena de competència. Si ens haguessin indicat quines són aquestes despeses potser ho hauríem entès millor. Sobretot, quines són les noves despeses que l’ajuntament, tant magnànimament, assumeix l’any 2008 per respecte al 2007.

Les despeses de personal passen de 6,5 milions l’any 2007 a 7,6 milions l’any 2008: un augment del 17,0 %. Aquest augment es “justifica” amb un augment de personal, que passa de 191 persones l’any 2007 a 210 l’any 2008 (serà per lluitar contra la crisi econòmica que l’ajuntament amplia plantilla?). Aquest augment de plantilla és del 10,0 %, el que vol dir que el sou i les càrregues socials augmenten el 7,0 % per barba. Que no està malament, i que justifica el que diu en Janí sobre la rumbositat de la Casa Gran amb els seus “feliços” treballadors.

Si examinem ara les despeses que podríem considerar com de direcció i administració (personal i compra de bens i serveis dels òrgans de govern, de l’administració general i de l’administració financera), observem que passen de 2,3 milions pel 2007 a 2,6 milions el 2008 (un augment del 13,9 %, superior al del pressupost). El ratio entre aquestes despeses i el pressupost total era del 9,1 % al pressupost de l’any 2006, del 9,7 % al del 2007 i del 10,1 % al del 2008.

Es a dir, que en una època en que el control comptable i financer és on es pot guanyar més en productivitat, l’ajuntament de Malgrat la disminueix. El que no acabem d’entendre és el perquè. O sí que tots ho entenem, si som una mica mal pensats?


Les despeses financeres

Les despeses financers passen de 352.000 € l’any 2007 a 325.000 l’any 2008, ja que s’han amortitzat anticipadament tres préstecs l’any 2007. Bravo!

El problema és que l’any 2008 es preveu un endeutament important per finançar les inversions, que serà de 8,1 milions d’euros.


Les inversions

Es preveuen unes inversions de 9,7 milions d’euros, el que representa un augment del 5,4 % respecte al pressupost del 2007, que era de 9,2 milions.

En això de les inversions, l’ajuntament acostuma a tenir els ulls més grossos que el ventre, ja que gairebé mai executa el que havia pressupostat: l’any 2005, per exemple, s’havien pressupostat inversions per valor de 7,6 milions d’euros i se’n varen realitzar 5,0 milions, i l’any 2006, amb un pressupost de 9,1 milions, se’n varen realitzar 4,5 (menys de la meitat). De manera que, si seguim aquest camí, probablement les inversions reals seran molt inferiors a les pressupostades.

Les inversions principals que es volen fer són les següents:

- serveis generals = 370.000 € (dels quals 100 € dedicats a l’adquisició de vehicles: es tracta de vehicles de joguina?)
- adquisició de finques = 1.000.000 €
- arxiu municipal a la torre de la vídua Sala = 175.000 €
- equipament socio cultural = 1.200.000 € (ja s’ha fet l’estudi d’explotació o es tracta d’una línea “fantasma”, per fer bonic?)
- urbanització plaça germans Margall = 175.000 €
- urbanització avinguda Colom = 1.000.000 €, dels que els pobres veïns en pagaran 300.000
- pas a nivell abat Oliba = 1.365.000 €
- obres urbanes, projectes tècnics, mobiliari urbà, maquinària i vehicles brigada = 542.000 €
- pla integral del barri del Castell = 1.000.000 €, dels que la Generalitat n’aportarà la meitat.
- soterrament de contenidors = 60.000 € (es tracta de la única inversió per millorar el medi ambient, ja que a Malgrat som molt “sostenibles”)
- rehabilitació de les escoles públiques = 200.000 €, dels que la Generalitat n’aportarà la meitat.
- construcció nou camp de futbol = 500.000 €, el que vol dir que no es té cap interès en acabar-lo l’any 2008, malgrat que, per manca de condicions del camp actual, ens hàgim quedat sense el primer equip.
- construcció caserna local = 1.500.000 €

El temps ens dirà si aquest 2008, com els anys anteriors dels que tenim els comptes closos, el govern municipal serà també poc complidor en matèria d’inversions.


Conclusió

Si a un servidor, quan treballava, se li hagués ocorregut presentar un pressupost com el que presenta l’ajuntament pel 2008, l’haurien fotut de potes al carrer.

Però la política, tothom ho sap, té unes altres mires que l’empresa privada. Sobretot perquè es tracta de gastar els calés dels altres. I així ens va.

En Janí, en canvi, no és del mateix parer que jo. Segueix pensant que un ajuntament “rumbós” és un bon ajuntament. Només demana, humilment, si ell podria participar d’alguna manera d’aquesta “rumbositat”. Li dic que faci una instància, sobretot ara que no fan falta pòlisses perquè te l’acceptin. Si té sort, canviaré d'opinió, i el proper a fer una instància d’aquest tipus seré jo.

1 comentari:

MALGRATOT ha dit...

La gent, diu poques coses en el teu blogg, no t'hi capfiquis, un cop tu has parlat, queda poc o res per afegir o dir sobre el tema que has, conjuntament o sense en Janí, tractat. És gràcies a les teves, entre d'altres, sàvies aportacions i que refermen les sospites de molts, que a Malgrat s'albira un futur més net i clar, un futur d'esperança a noves i necessàries formes d'entendre la civilitat, la democràcia i la convivència. Per tot això, altre cop, GRÀCIES i que tinguis un molt bon any 2008.