dijous, de desembre 13, 2007

Una corba perillosa?

Ja hem dit alguna vegada com es mesura la temperatura mitjana de la terra. Des de l’any 1979 es pot mesurar la temperatura de l’aire a diferents altures, mitjançant satèl•lits, amb uns aparelles anomenats MSU (microwave sounding unit). Aquests aparells capten les ondes que emet l’oxigen de l’aire, i en dedueixen la temperatura mitjana de la troposfera (entre 0 i 4 km d’altura). Aquestes mesures són més difícils de fer als pols i, sobretot, a l’Antàrtida, degut a la gran alçada d’aquest continent, on el gel arriba a tenir 3500 metres d’alçada.

Aquestes dades es poden consultar a Remote Sensing Systems (RSS), on trobem les mitjanes mensuals de les variacions de temperatura de la zona inclosa entre els paral•lels 82,5 ºN i 70ºS, referida a la mitjana dels anys 1979 al 1998, que és la corba que podem veure.

I què hi veiem? Que quan hi ha el fenomen El Niño, pugen les temperatures. Que quan es va produir l’explosió del volcà Pinatubo, es va produir un refredament. I que la tendència de la corba en els darrers anys no presenta cap tendència a l’augment de la temperatura, sinó més aviat a la baixa!!!

Què vol dir tot això? No ho sabem pas. I si es comencés a produir el que va passar entre els anys 1945 i 1975, on la tendència a l’augment de temperatures es va encallar, fins i tot va baixar una mica?

Ja ho veurem, si el Senyor ens dóna vida.

Aquesta corba, si és perillosa per algú, ho és pels que creuen que l’augment de les temperatures és un dogma irrefutable. I que basen el seu sou en què tothom cregui aquest dogma.

Font: Antón Uriarte