dissabte, d’abril 02, 2011

Les temperatures anuals sobre Espanya

Segons les dades recentment publicades per l’Agència Estatal de Meteorologia, la temperatura de l’any 2010 sobre Espanya ha sigut de 15,0 ºC. Posant les temperatures dels darrers cinquanta anys en un gràfic, podem veure com les mitjanes de cada dècada han anat augmentant, de manera que la mitjana de la dècada 2001–2010, de 15,4 ºC, és la més elevada d’aquests darrers cinquanta anys.


Aquest augment gradual es va interrompre durant la dècada 1971–1980, que va ser excepcionalment freda, ja que va tenir una temperatura mitjana de 13,9 ºC. Si hagués seguit la tendència de les altres dècades, la temperatura hauria sigut de 14,7 ºC, ja que la tendència dels darrers cinquanta anys és d'un augment d’uns 0,2 ºC per dècada.