dimecres, de maig 11, 2011

Informe del IPCC sobre la producció d’energia

L’IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) acaba de publicar fa un parell de dies el seu informe sobre les energies renovables i la mitigació del canvi climàtic.

En ressalto el gràfic següent:


En aquest gràfic es donen els percentatges de cada tipus d’energia sobre el total d’energia primària de l’any 2008. El carbó representa un 28,4 % del total, el petroli un 34,6, el gas un 22,1 i l’energia nuclear un 2,0 %. Les energies renovables representen el 12,9 %.

Només el 0,1 % del total prové de l'energia solar, i només el 0,2 % de l'energia eòlica. L’energia de la biomassa representa un 10,2 %. D’aquesta biomassa, l’energia de cremar fusta i fems, que és el que fan encara milions de persones, en representa més de la meitat (un 6,3 %) mentre que la biomassa “moderna” representa un 3,9 % del total.

La veritat, és que molt parlar d’energies renovables solars i eòliques, molt donar primes a la producció d’aquests tipus d’energia, però, a la vista dels resultats, que són molt magres, ens podem preguntar si les plaques solars i els molins de vent són res més que fum per distreure el personal (i un bon negoci per alguns).

Evidentment, la conclusió del IPCC no és pas exactament aquesta.

1 comentari:

Miquel ha dit...

Considerant el creixement explosiu dels països BRIC crec que és bastant probable que l'energia no renovable es mantingui en aquests nivells durant un grapat d'anys més.