dijous, de maig 19, 2011

Malgrat 1911 – dues notícies del mes de maig

El dissabte 6 de maig de l’any 1911, La Vanguardia publicava que un veí de Malgrat havia esta denunciat per pasturatge abusiu a Tordera.El divendres 12 de maig del mateix any, La Vanguardia informa a la secció de la Delegació d'Hisenda, que el senyor Timoteo R. Barreche ha sigut anomenat administrador a Malgrat.