dilluns, de maig 28, 2012

Malgrat 1912 – Una escola a la Barretina


El mes de juliol de 1910, el professor titular de l’escola Fonlladosa, el senyor Joan Gaspar i Germà, abandonà Malgrat per ocupar una plaça de mestre titular a una altra localitat. Això deixà la institució fundada pel senyor Fonlladosa sense professor i, per tant, es decidí tancar l’escola, malgrat la insistència de l’Ajuntament perquè es deixés el local a la vila i no s’abandonés la tasca començada l’any 1905.

Aleshores es presentà el problema de vuitanta nens que havien quedat sense escolarització, i l’escola pública, regentada pel senyor Domingo Pons, estava massa plena per poder absorbir-los.

Per tal de cobrir aquesta mancança, l’Ajuntament demanà al Govern Civil el nomenament d’un mestre auxiliar per al titular de l’escola de nens, el pagament del qual corregué a càrrec de la corporació municipal.

El dia 4 de maig de 1912, el regidor Josep Pica i Barceló lliurà una instància, amb el suport d’altres signatures, en la qual demanava la possibilitat d’obrir una escola particular a la Barretina, dedicada a donar classes als nens. La corporació acceptà aquesta idea, amb les reticències d’alguns regidors per les competències i legalitats necessàries, i col•laborà amb una subvenció de 400 pessetes anuals. Així doncs, obrí aquesta escola a mitjans de maig de l’any 1912, sota la titularitat del mestre Elies Comas. Paral•lelament, comunica al senyor Pons, titular de l’escola pública de nens, que deixa de subvencionar el mestre auxiliar que des de l’octubre 1910 li havia donat suport.

Malgrat de Mar. Crònica d’un segle.