dissabte, de desembre 07, 2013

Les inversions de l’estat a Catalunya

Una manera de veure si l’estat discrimina o no a Catalunya és veure si les inversions regionalitzables respecten el pes que té Catalunya, bé en població, bé en pes econòmic.

Catalunya té una població que oscil·la, segons els anys, entre el 15,4 i el 16 % del total de la població espanyola. Pel que fa al PIB, el de Catalunya oscil·la entre el 18,4 i el 18,9 del PIB total espanyol. Les inversions de l’estat a Catalunya, per ser justes, haurien de respectar, en mitjana, un percentatge entre el 15,5 i el 18,5.

Veiem en el gràfic que no és així, i que, els darrers 15 anys (des de l’any 2000 al 2014), les inversions que l’estat ha pressupostat per Catalunya representen un 14,1 % del total regionalitzable, segons els pressupostos. Els únics anys que aquest percentatge va ser semblant al pes de la població va ser quan es va invertir per construir l’AVE. Els anys 2012 i 2013, amb el govern del senyor Rajoy, el percentatge s’enfonsa. I l’any que ve, encara més.

I després es pregunten per què el percentatge de catalans partidaris de la independència augmenta.