dilluns, de desembre 30, 2013

Les primes del règim especial de producció elèctrica

El règim especial de generació d'energia elèctrica comprèn els següents tipus de generació :

- Cogeneració
- Solar fotovoltaica
- Solar tèrmica
- Eòlica
- Hidràulica
- Biomassa
- Residus
- Tractament de residus

Entre els anys 2008 i 2012 , el total d'energia elèctrica generada en règim especial ha estat de 437.485 GWh, i el total de les primes que han rebut ha estat de 32.145 milions d'euros, el que representa 0,074 € / kWh .

L'energia solar és la que ha rebut més primes, 12.715 milions d'euros, havent produït 33.631 GWh , dels quals han tingut dret a prima 33.361 (RD 14/2010, publicat en el BOE el 24.12.2010, que estableix reduccions pels ingressos per producció en 2011, 2012 i 2013 per a l'energia fotovoltaica), el que fa que cada kWh primat hagi rebut 0,378 €.

L'energia eòlica ha produït gairebé la meitat de l'energia de règim especial, 203.675 GWh, i ha rebut 8.505 milions d'euros, és a dir, 0,042 €/kWh.


En aquests últims dies, a causa del impacte mediàtic dels resultats de la subhasta d'energia elèctrica per al primer trimestre del 2014, que va representar un augment de l'11 al 12 % en la tarifa TUR, i que després va ser anul·lada pel ministeri, s'ha parlat molt de les primes a les energies renovables com a principals causants del dèficit de tarifa, que probablement arribarà, a finals d'any, els 30.000 milions d'euros.

Alguns tertulians han acusat l'expresident Rodríguez Zapatero del "desgavell" d'aquestes primes, ja que, amb el seu "bonisme", va apostar per les energies renovables, a les que va concedir suculentes primes que ara hem de pagar entre tots els espanyols, bé via tarifes, bé via impostos, i que, gràcies a aquesta generositat amb les renovables dels socialistes, ara "gaudim" d'un dels preus més cars d'Europa. Posen com a exemple les primes al sector fotovoltaic, que són del 575 per cent durant els primers 25 anys des de la posada en marxa i del 460 per cent a partir de llavors.

Entre aquests tertulians que acusen els socialistes hi podem trobar l’ex conseller de la Comunitat de Madrid Francisco Granados (Paco pels amics, que va ser cessat de manera fulminant l’any 2011 i que ara es dedica a tertulià), l'economista Carlos Fuentes, de El Mundo, o el periodista Hermann Tertsch, de ABC . Doncs bé, el decret pel qual es fixen aquestes "suculentes primes" a les energies renovables, així com les fórmules per a la seva revisió en el futur, és el 436/2004, i va ser signat el dia 12 de març de 2004, el dia després dels atemptats de Madrid i dos dies abans que el PP perdés les eleccions. La signatura és del senyor Rodrigo de Rato i Figaredo que, almenys aparentment, no és socialista, el que demostra que alguns tertulians, o ignoren del que parlen, o apliquen el mètode que consisteix a repetir mil vegades una mentida perquè la gent (els votants ) creguin que és certa.

Una altra cosa és que als governs del senyor Zapatero se'ls hi fos de les mans la potència  d’energia solar instal·lada, però aquest és un altre tema.