dilluns, de desembre 02, 2013

Malgrat 1913 – Poca pesca

A La Vanguardia del dimarts 2 de desembre de 1913 hi podem llegir que es van reunir una sèrie de personatges a la Diputació Provincial, entre els que figurava l’alcalde de Malgrat, per discutir dels problemes de la pesca, de la seva reglamentació i vigilància, així com dels estralls que causaven els dofins al peix de pas, el que originava una gran escassesa de pesca, arribant-se a la conclusió que convenia la destrucció dels dofins. Es va decidir fer un qüestionari sobre el particular, que es remetria als ajuntaments i, un cop posats d’acord, gestionar amb el govern les mesures adequades per resoldre el problema de l’escassesa de pesca a la costa de la província de Barcelona.

No sabem si es va procedir o no a la destrucció dels dofins.