dissabte, de febrer 17, 2007

El ple de gener del 2007

El ple de gener ha tingut relativament pocs assumptes. ERC ha presentat dues mocions, la primera de les quals no es va acceptar, i la segona es va deixar sobre la taula per millorar-la. A veure si és veritat.


Designació del representant de l’ajuntament al Consell Escolar

El regidor senyor Tagua és designat per unanimitat.


Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Per unanimitat s’acorda aplicar el que diu la legislació sobre aquest tema, i que sols s’aplica al personal funcionari, també al personal laboral. S'ha de destacar la facilitat amb que en els organismes públics es donen avantatges al personal. No hi tinc res en contra, però en una empresa privada aquesta decisió hauria estat menys evident a prendre. I és que els "calés" públics dolen menys.


Moció per la creació d’una zona per esports nàutics a la platja de la Conca

Aquesta moció ha estat presentada per ERC. Proposa la creació d’una zona per a la pràctica de kite-surf i altres esports nàutics, que garanteixi la seguretat dels banyistes i des practicants d’aquests esports. ERC proposa també la creació d’una comissió per promoure les activitats lúdiques aquàtiques.

Per raons diverses, la moció no s’ha aprovat. Aquestes raons diverses són les següents:

- L’ajuntament no s’ha de constituir en promotor d’aquesta iniciativa. Si un particular o una entitat s’hi interessa, haurà de demanar permís a l’ajuntament que tramitarà la seva inclusió en el Pla d’Usos de cada temporada.
- S’hauria d’acotar un tros de platja per aquesta activitat, ja que és una activitat perillosa.
- El preu demanial demanat per Costes és de més de 42000 €, i a més s’ha de tenir una pòlissa de responsabilitat civil per 1.200.000 €
- Aquest tipus d’esport està prohibit del 1er de juny al 30 de setembre.
- Aquesta moció hauria de venir del Consell de Turisme.

Personalment em sembla que la gent que governa a l’ajuntament no té cap ganes de promoure res a la platja. Es una llàstima, ja que aquest tipus de promoció podria aportar un plus al poble.


Moció per demanar una actuació que eviti la regressió da la línea de costa al delta de la Tordera

ERC presenta una proposició per demanar al Departament de Costes de la Generalitat i de la Demarcació de Costes del Ministeri del Medi Ambient una actuació d’emergència per a evitar la regressió de la costa a la zona del delta de la Tordera, on des d’uns anys enrere la línea de la costs ha retrocedit d’uns cent cinquanta metres.

L’alcaldessa demana al grup ERC la retirada de la moció, al•legant que és massa seria per a ser presentada sense cap dictamen previ, amb el compromís que des de l’ajuntament s’elabori una proposta ben feta i dictaminada, que s’enviï als diferents Departaments perquè es posin d’acord i facin una acció conjunta amb els estudis que calguin.

Encara que no hi hagi cap contradicció entre la moció que proposa ERC i el que proposa la senyora alcaldessa, ERC dóna el seu acord per retirar la moció i el ple acorda deixar l’assumpte sobre la taula pendent de realitzar-se un millor estudi.

Haurem de seguir aquest assumpte per veure si és veritat que no es deixa eternament sobre la taula, ja que es tracta d’un assumpte important.


Precs i preguntes

- La senyora alcaldessa anuncia que s’ha resolt el tema de la Torre de Can Serra. Ara s’haurà de rehabilitar l’edifici i trobar-li un ús que dinamitzi el carrer de Mar.

- ERC demana que es senyalitzi o que es posin tanques als pous de Can Palomeres per evitar que es repeteixi una caiguda dins d’un pou com la que va succeir al passat primer de novembre. A l'ajuntament no sabien res d'aquest accident (!).

- Un regidor de ERC es refereix a la campanya d’asfaltat de molts carrers el proper mes de març, quan no hi va haver cap campanya d’aquest tipus des del 2003 (també any d’eleccions!), dient que molts ajuntaments fan el mateix, el que pot influir en un augment dels preus per part de les empreses. A mi em sembla evident que aquest tipus de campanya es fa per motius electoralistes, i que es podrien estalviar diners si es fessin en una altra època.

- Un regidor de ERC demana una campanya de sensibilització perquè les bicicletes portin llums, sobretot a l’època hivernal, on els dies són més curts, per evitar accidents amb els cotxes.

1 comentari:

Anònim ha dit...

quines accions creieu que s'han de fer al delta? , fa molt que no el visiteu?