dissabte, de juliol 14, 2007

El ple del mes de maig del 2007

Reconec que és una mica tard quan faig els meus comentaris sobre aquest ple del 10 de maig, d’abans les eleccions, gairebé corresponent a la prehistòria. Però és que aquest blog no és un blog d’actualitats, sinó de comentaris sobre qüestions molt diferents, i on el temps hi té una importància relativa. Sigui com sigui, aquest ha estat el darrer ple abans les eleccions. Veurem si hi va haver “moguda”, com correspondria a una època pre-electoral. Lamentablement, no ha estat així, encara que hi hagi hagut alguns temes en què l’opinió de l’oposició és clarament diferent de la del govern.


Compte general de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2006

La senyora alcaldessa explica l’estat dels comptes del 2006. Ja vaig tenir ocasió de comentar la gran mentida (potser piadosa, però mentida) sobre que els 5,8 milions d’euros existents a les arques municipals al final de l’exercici són deguts a la bona gestió, el que no vol dir que els recursos no s’hagin gestionat correctament.

Els comptes s’aproven amb dotze vots a favor i cinc abstencions.

A destacar que l’oposició no ha fet cap comentari.


Llar d’infants

Es tracta d’aprovar la licitació del servei de la llar d’infants que, recordem, tindrà una capacitat per 102 alumnes.

El grup IVC-EA diu que, per coherència amb els seu programa, hauria preferit que la gestió fos assumida directament per l’ajuntament.

El problema sembla ser que aquest grup no havia qüestionat mai el model d’externalització del servei, i que el plec de condicions s’haurà d’aprovar en aquest ple si es vol que la llar d’infants comenci a funcionar el mes d’octubre.

Finalment, s’acorda, per unanimitat, iniciar els tràmits per la contractació del servei de la llar d’infants, aprovant el plec de clàusules d’explotació.


Construcció d’un pas inferior sota la via del tren

Aquest projecte, aprovat inicialment al ple del 15 de març d’aquest any, ha passat l’exposició pública, i es pot licitar. A l’acta del ple es diu que el pressupost és de 2,039 milions d’euros, i que la licitació es farà per 2,309 milions. Hi deu haver un error en una de les dues xifres.

S’aprova per unanimitat.


Subvenció a l’escola de música i aprovació de les tarifes pel curs 2007 – 2008

El mes d’octubre del 2006, la Junta de Govern va aprovar el pressupost pel curs 2006 – 2007, presentat per la concessionària, que era de 151 mil euros. La subvenció de l’ajuntament va ser de 74 mil euros.

La directora de l’escola va demanar, el mes de febrer del 2007, una nova subvenció de 48 mil euros, per aconseguir una plantilla establa i per diverses millores. El pressupost passava, doncs, de 151 a 199 mil euros. (Carai amb l’augment, que és d’un 32 %. Es veu que la directora deu ser més artista que administradora...)

El regidor responsable explica que aquest any l’escola ha estat finalment homologada, i que rebrà de la Generalitat una subvenció de 63 mil euros. Que fora de pressupost, l’ajuntament havia d’aportar 15 mil euros pel manteniment de l’edifici i que, per tant, queden 48 mil euros d’aquesta subvenció de la Generalitat per a mantenir una plantilla estable (36 mil euros) i per noves activitats i millores (12 mil euros)

Segueix una animada discussió sobre els problemes de l’escola i el canvi de direcció que hi ha hagut al començament del curs, molt interessant. Finalment, el nou pressupost pel curs 2006 – 2007 i les noves tarifes pel curs 2007 – 2008 s’aproven amb onze vots a favor i sis abstencions. En canvi, no es diu res sobre el pressupost del curs vinent: com es poden aprovar les tarifes si no es té un pressupost?


Nou edifici de la Policia Local

A aquest nou edifici li diuen prefectura, mot curiós i que algun dia hauríem d’aclarir per veure si és adaptat a aquest tipus d’edifici.

El ple del 5 d’octubre del 2006 va aprovar el projecte bàsic presentat per l’arquitecte i va decidir la redacció del projecte definitiu. Aquest projecte ha estat fet, i el cost passa d’uns 2 milions d’euros al projecte bàsic a 3.860.000 euros, és a dir, una augment de més del 80 %!!!

Aquí l’oposició té tema per discutir, i ho fa. Les respostes de l’equip de govern són relativament pobres de contingut. El fet és que el pressupost bàsic es va fer segons uns criteris, i que el definitiu s’ha fet segons uns altres criteris totalment diferents, cosa que deixa molt malament l’equip de govern, que sempre parla de gestió rigorosa.

En aquest cas, no em queda més remei que donar la raó a l’oposició, ja que l’equip de govern ha demostrat una seriositat molt relativa en la gestió d’aquest projecte. Per no dir que ha demostrat una seriositat nul•la.

Finalment, s’aprova el projecte de la prefectura per dotze vots a favor i cinc abstencions. El que es diu efecte “piconadora”.


Estudi de programació de la rehabilitació de la Torre del Bombai

S’estableix una discussió interessant entre la senyora alcaldessa i l’oposició per l’estudi que la Diputació farà sobre la rehabilitació de la Torre. S’ha demanat a la Diputació de fer un estudi basat en la ubicació a la Torre de l’oficina de gestió tributària i d’una sala polivalent, i a l’edifici annex, de l’arxiu municipal i d’una altra sala polivalent.

L’oposició demana que abans es discuteixi si els serveis que es volen traslladar a la Torre i a l’edifici annex són els adequats, o bé que el projecte es faci sense dir quins són els serveis que s’hi voler posar (aquí sí que no els hi puc donar raó). Finalment, l’oposició demana que l’assumpte es deixi sobre la taula fins després de les eleccions, cosa que és rebutjada per deu vots en contra i dues abstencions, malgrat ser una proposta lògica i raonable (una altra vegada la piconadora entra en acció)

La proposta de l’alcaldia de demanar l’estudi a la Diputació amb els serveis proposats és aprovada amb dotze vots a favor i cinc en contra.

Dir que el cost inicial, previst en una mica més de 2 milions d’euros serà molt probablement més elevat.


Servei municipal d’habitatge dotacional

Es volen construir i explotar 46 habitatges públics al solar Roger de Flor – Isaac Albéniz, gestionats directament per l’ajuntament, mitjançant la creació d’un servei municipal d’habitatge. La proposta és aprovada per unanimitat.

El meu parer sobre aquest tipus d’actuació directa de l’ajuntament és molt clar: si l’ajuntament es fa càrrec de la construcció i de la gestió d’habitatges el forat econòmic a un terme no massa llunyà serà molt important. Aquesta és l’amarga experiència de molts ajuntaments. Es veu que no hi ha ningú més sord que aquell que no vol escoltar.


Pla local de joventut

S’aprova el Pla Local de Joventut redactat pels tècnics del Consell Comarcal del Maresme amb una sola abstenció.

Com tants altres plans d’aquest tipus, aquest serà un més que quedarà com una relíquia de la pèrdua de temps d’una administració (la Generalitat i les seves ramificacions) que només es preocupa de fer papers per donar feina a un seguit de funcionaris que cal tenir per donar ocupació als afiliats al o als partits que manen. Per més que ens vulguin fer creure el contrari.


Psicòleg clínic pels col•legis

S’acorda, per unanimitat, demanar als departaments d’educació i de sanitat de la Generalitat que emprenguin les accions oportunes per tal d’establir un servei de psicòleg clínic pels alumnes dels centres educatius de Malgrat.


Precs, preguntes i mocions

ERC recorda que va demanar la suspensió de llicències, durant un any, per l’establiment de noves entitats bancàries i immobiliàries al barri antic, en no afavorir la seva proliferació la dinamització del comerç. La regidoria de comerç va encarregar un estudi per decidir per quin model de comerç s’aposta a l’ajuntament. ERC demana quines són les conclusions. Sembla que no n’hi ha cap.

ERC torna a plantejar el tema, ja tractat en un ple anterior, i que havia estat proposat per la regidora de comerç i la senyora alcaldessa, de la possibilitat de deixar edificar més tros de patis i eixides que el que estava permès, amb l’excusa de dinamitzar el comerç. L’alcaldessa respon que sobre aquest tema no s’hi acaba de veure clar.

ERC es refereix a un problema de matriculació al col•legi Marià Cubí, que esta atapeït d’alumnes, i demana on es troba la construcció de la nova escola. Pel que fa a la nova escola, el mes de setembre es començarà a redactar el projecte.

Com que es tracta del darrer ple de la legislatura, es fa un obsequi a tots els regidors i ex-regidors i es convida al públic assistent a un petit refrigeri. Cosa que és, val a dir-ho, tot un detall.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

en l'apartat:

ERC torna a plantejar el tema, ja tractat en un ple anterior, de la possibilitat de deixar edificar més tros de patis i eixides que el que estava permès, amb l’excusa de dinamitzar el comerç.

Aixó tal com està escrit s'interpreta que ho demanava ERC. Tot el contari, era l'equip de govern PSC, CiU, PP qui ho va aprovar en un Ple i ERC volia que fos més restrictiu i no es perdesin les exides del poble.

ssr ha dit...

Merci per l'observació: he modificat el text per fer-lo més clar.