divendres, de juliol 13, 2007

El soterrament de les vies del tren

Fa unes setmanes vaig escriure unes ratlles sobre l’oportunitat que Malgrat podria tenir si, aprofitant el desdoblament de les vies del tren, que previsiblement es farà d’aquí a uns pocs anys, es canviés el traçat actual per portar-lo darrere el poble. D’aquesta manera es deixaria un espai lliure davant de la platja, i Malgrat canviaria completament de fesomia. El poble milloraria moltíssim. La construcció d’un passeig marítim digne d’aquest nom seria llavors possible. Si no s’aprofita aquesta oportunitat, no en tindrem cap altre al menys durant cent anys.

D’altra banda, amb doble via, el poble quedaria encara més aïllat de la platja que actualment: més amplada de terreny ocupada per les vies, i necessitat de tancar completament el traçat per evitar accidents.

Un comentari a l’altre escrit sobre aquest tema parla del soterrament de les vies com a possible solució. He intentat informar-me sobre la possibilitat d’un soterrament.

Una primera idea, molt senzilla, seria la de soterrar les vies al passar pels pobles, sota mateix del seu emplaçament actual. Un soterrament de cinc o sis metres seria suficient. Per sobre es podria fer una plataforma que seria un passeig. Això ja s’ha fet a altres indrets (recordem el tren sota del carrer Aragó, a Barcelona). El problema, però, és que aquest soterrament posaria les vies sota del nivell del mar, i que el terreny en aquest indret és extremadament porós, ja que és sorra. Pel que he pogut saber, avui dia no es sap fer túnels sota el nivell del mar sinó és amb la condició que sota terra hi hagi uns estrats impermeables del gruix suficient perquè les filtracions d’aigua siguin tolerables. Aquest no és, evidentment, el cas.

Una segona idea és la d’enterrar les vies per sota dels pobles. Es a dir, construir un túnel a uns 200 metres de la platja, de manera que la línia quedaria just a sota dels centres de les poblacions. La tècnica actual permet fer túnels al costat de les cases amb tota garantia (si es tenen ganes de pagar la garantia, naturalment). Aquest túnel hauria d’estar a uns vint metres sota terra, és a dir, estaria sota el nivell del mar. La veritat és que no he trobat enlloc si hi ha, a aquest nivell, un terreny suficientment impermeable. Per tant, no puc opinar si aquesta solució és tècnicament viable. El que es pot dir és que és molt cara: l’any 1991, un projecte de soterrament de la via, de Barcelona a Malgrat, amb estacions a 25 metres de profunditat, costava 600.000 milions de pessetes (que seria l’equivalent d’uns 6.000 milions d’euros, tenint en compte la inflació dels darrers setze anys). La única notícia que he pogut trobar d’aquest projecte és el que va dir l’alcaldessa Campoy al ple del gener d’aquest any. He consultat alguns amics que, per la seva feina, haurien de conèixer aquest projecte, però cap me’n ha pogut dir res. Probablement es tracta d’un pre-estudi, però la veritat és que no ho sé. Si fos així, segurament no s’hauria mirat suficientment la possibilitat tècnica de realitzar-lo (entre altres, l’existència d’un terreny impermeable a aquesta profunditat i a tot el tram). No crec que, ara mateix, ningú amb seny defensés un projecte d’aquest tipus. Sobre tot que aquesta solució no permet de disminuir el temps del viatge, i que, la veritat, anar una hora i mitja sota terra no és gens agradable. Un altre inconvenient és la seguretat, que és sempre difícil d’assegurar a 25 metres sota terra, i els entorpiments que l’accident més insignificant causaria a la circulació dels trens.

Per tant, segueixo pensant que la solució és traslladar el tren allà on no destorbi, però que segueixi fent servei al poble. El problema és que Malgrat ha crescut molt i de manera poc pensada, i que les possibilitats de desviar el tren no són pas evidents. Si s’hagués pensat en aquest problema quan es va començar a planificar el creixement del poble, ara fa vint o vint-i-cinc anys, podríem ser més optimistes. Però el joc val la pena de jugar-lo. Una solució per un nou emplaçament de la via i per una obertura del poble al mar seria la realització més important de Malgrat des de fa molts anys. El “menfotisme” sobre aquest tema seria el pitjor regal que podríem fer al poble.


(Un altre dia, si Déu ho vol, parlarem de com reduir, de veritat, el temps del viatge a Barcelona, ja que el desdoblament de les vies des d’Arenys a Maçanet no és la solució al problema, encara que sembli mentida).