diumenge, de gener 06, 2008

Can Feliciano: el serial continua

La coherència del PP

Finalment, el PP ha parlat. La senyora Ana Vega, la regidora d’aquest partit, que ara forma part del govern municipal, va anunciar que donarà suport al projecte inicial, que es va aturar fa uns mesos, després de les mobilitzacions populars per salvar l’arbreda de Can Feliciano. La decisió, a més, s’ha pres després que el vot del PP servís per encarregar l’estudi d’un altre projecte que valorés la possibilitat de salvar els arbres. Segons la regidora, la posició del PP no va ser «prou ben entesa pels grups de l’oposició». «Nosaltres no ens oposàvem al projecte inicial i el que sí acceptàvem era que s’estudiés si hi havia una alternativa que millorés l’actuació». En aquest sentit, la popular justifica que en l’anterior mandat el govern municipal, integrat aleshores pel PSC, CiU i el PP, va votar a favor de la canalització, i que el programa electoral dels populars ja havia inclòs el desenvolupament d’aquesta actuació.

«Sent coherents amb la nostra posició com a equip de govern en el mandat anterior i en aquest, donarem suport al projecte inicial de canalització de la riera de Malgrat», va dir la regidora.

Llàstima que la coherència del PP no valgui per res, ja que els seus socis de govern ja han canviat d’opinió, i no volen saber res del projecte incial.


La moció del PSC

No n’hi havia prou amb dos projectes per la riera, en al tram de can Feliciano, que ara n’hi ha tres. Efectivament, el grup municipal denominat PSC ha preparat una moció per demanar a l’ACA una modificació del projecte ja aprovat, que consisteix en el reforçament de la canalització de la Riera de Palafolls en el tram pendent d’executar per possibilitar el seu posterior i eventual cobriment per un ús compatible amb el d’espai verd.

D’una manera extemporània (que és la mateixa qualificació que en llarguíssim preàmbul que argumenta la moció tracten la resolució aprovada pel ple del 4 de setembre), ara el grup denominat PSC ha descobert que el tram no es podrà cobrir. No ho entenc. En el vídeo de l’ajuntament se’ns presentava com quedaria la riera en aquest tram, bruta i amb grafitis com la de Canet, i ara resulta que aquesta bona gent el que volien era cobrir-la, per vertebrar-nos, atès que l’objectiu municipal és consolidar-la com un eix cívic i vertebrador en coherència amb el tram ja executat.

Llegir el preàmbul que argumenta la moció és un exercici d’educació cívica que recomano a tothom: escrit en un llenguatge de funcionari tecnocràtic, és tot un reguitzell de frases buides, que, si no fos que ens hi juguem els calés, de vegades et fan riure. Per argumentar la nova moció, els seus autors s’inspiren en una documentació impressionant, res més que vuit documents, dels que n’extreuen el que els convé per la seva argumentació (Pla director de protecció contra avingudes al Maresme del 1992, el Projecte constructiu de la canalització de la Riera de Palafolls entre el C. Riera i el C. del Carme, l’Informe ambiental de la Riera de Palafolls, elaborat per Innova al 2003, l’Informe botànic i faunístic de la Riera de Palafolls, de l’agost del 2007,l’Informe Tècnic preliminar sobre la vegetació existent a la Riera de Palafolls, fet per l’ACA l’agost del 2007, Avaluació del perill de l’arbrat de la Riera de Palafolls a Malgrat de Mar, del desembre del 2007, i, finalment, el Text refós del pla d’ordenació urbanística municipal i el Pla integral de mobilitat i accessibilitat al municipi de Malgrat de Mar )

De tota aquesta immensa quantitat d’escrits i documents en dedueixen diverses coses:

- que la moció aprovada al ple del 4 de setembre no té ni cap ni peus, ja que demana preservar l’espai natural de l’arbreda de can Feliciano, mentre que, per exemple, al Informe tècnic preliminar sobre la vegetació, de l’ACA, es diu que la Riera de Palafolls s’ubica enmig d’una zona urbana, motiu pel qual progressivament ha perdut tota condició de sistema natural per a transformar-se en una llera fortament modificada amb una funció prioritària de desguàs hidràulic. Com que es pot suposar que els autors de la moció coneixen la diferència entre espai natural i sistema natural, l’ús d’aquesta frase per criticar la moció aprovada el 4 de setembre és, almenys, poc convincent.

- que el projecte alternatiu presentat per l’ACA no és coherent, ja que pretén naturalitzar un espai plenament urbà. O serà que l’equip de govern consideraria que si s’hagués utilitzat el mot vegetalitzar en comptes del mot naturalitzar el mateix projecte hagués estat coherent?

- com que han descobert que amb el projecte ja aprovat el nou tram de riera que es vol canalitzar no podrà ser cobert, el troben incoherent amb el que, en diversos documents dels esmentats més amunt, es diu que es vol consolidar la riera com eix cívic vertebrador i connector del municipi. I se’n donen compte ara. Que el projecte ja aprovat no permetia un cobriment mínimament segur era evident des del principi, i no feia falta haver fet estudis superiors per veure-ho. Si així és com el govern municipal fa el seguiment dels seus projectes, no m’estranya gens que, si ho mirem bé, a cada obra important hi podrem descobrir algun nyap. D’això, en llenguatge clar, en diuen incompetència. La volen dissimular donant permís (no oposant-s'hi) a l'ACA, en la nova moció, per refer el pont, si l'ACA ho considerés necessari.

No tots els arguments de la nova moció són tan ridículs. N’hi ha que tenen el seu pes. Per exemple:

- la modificació proposada per l’ACA només permet de salvar tres arbres més que la solució ja aprovada.

- el desdoblament de canals exigeix de refer el pont del carrer de Riera. Si bé aquest argument pot ser fal•laciós, ja que, a primera vista, la secció d’aquest pont, sent més petita que la secció standard de la resta de l’endegament, hi ha dubtes seriosos que pugui deixar passar els 61 m3/segon calculats com a necessaris. Això, que és evident per tothom, no ho va veure el govern municipal al seu temps, ni es va assegurar amb l’ACA que aquest pont no fos un obstacle: una altre mostra d’incompetència.

- l’alternativa implica un augment de cost. Es veritat, però, i la nova alternativa proposada en la nova moció, és gratuïta?

- la conservació de la zona naturalitzada prevista a l’alternativa serà cara. Es veritat, però el manteniment d’una riera coberta perquè sempre estigui neta, no ho és?

En definitiva, el denominat grup municipal PSC presentarà la moció següent:

PRIMER.- Sol•licitar a l’Agència Catalana de l’aigua la continuació immediata de l’execució de les obres segons el projecte aprovat al juliol del 2004, vist que havent analitzat l’alternativa lliurada s’entén que no respon satisfactòriament a l’objectiu de la moció de 4-9-2007, que no era altre que el de preservar l’espai natural de l’arbreda de Can Feliciano. L’alternativa afecta tant sols 3 arbres menys respecte del projecte aprovat, i no és congruent amb els objectius estratègics de l’ajuntament, de consolidar la riera com eix cívic en un espai urbà.

SEGON.- Demanar el reforçament de la canalització de la Riera de Palafolls en el tram pendent d’executar per possibilitar el seu posterior i eventual cobriment per un ús compatible amb el d’espai verd, segons dictamen tècnic que s’acompanya, atès que l’objectiu municipal és consolidar-la com un eix cívic i vertebrador en coherència amb el tram ja executat (alternativa B del dictamen).

TERCER.- Manifestar que l’ajuntament no s’oposa a la millora de l’endegament del pont del Cr. Riera si l’ACA continua estimant oportuna i necessària aquesta intervenció.


Per això han encarregat un estudi tècnic a la societat d’enginyeria TADEC, S.A., titulat Valoració de les alternatives d’adaptació de la canalització projectada del torrent de Palafolls, entre els carrers de Riera i de la Passada (tram de can Feliciano), que facilitin el seu cobriment.


L’estudi tècnic

Es contemplen tres possibilitats:

A - sobrecàrrega de 400 kg/m2 + càrrega puntual de 15 tones al centre (que és el càlcul de la part ja coberta de la riera)

B - sobrecàrrega de 500 kg/m2 + dues càrregues de 4 tones als laterals

C - sobrecàrrega per a passarel•les de vianants (400 kg/m2 i càrrega puntual de 6 tones, no compatible amb la sobrecàrrega)

No s’haurien de contemplar els dos darrers casos, ja que tenir un cobriment de la riera amb dues capacitats de càrrega diferents donarà, tard o d’hora, pas a un accident greu, ja que sempre n’hi haurà un que no ho sabrà i hi anirà amb un vehicle més pesat que el que l’estructura pot aguantar.

Seguir els càlculs del projecte és un xic complicat, ja que hi ha uns càlculs manuscrits difícils de seguir, i desprès hi ha els resultats fets per ordinador, que no es detallen. Però, amb un bon manual de formigó armat es pot veure que el projecte és tècnicament correcte. Consisteix, bàsicament, en augmentar la quantitat de ferro dels murs laterals i de les seves bases, que gairebé es duplica.
Per altra banda, el sobre cost de la solució A, estimada en 90.000 €, està notablement subestimada.

Un altre problema: en la nova moció es demana que es reforcin els murs laterals de l’endegament, per a un recobriment que es farà posteriorment. Seria tècnicament millor, i econòmicament més raonable, fer, de bon començament, un calaix tancat, si el que es vol fer és el cobriment. Es clar que l’ACA, probablement, no el voldrà finançar.


La posició de l’ACA

L’ACA ha manifestat que, es triï el projecte que es triï, no acceptarà el cobriment del tram entre el carrer de Passada i el carrer de Riera.

Es de suposar que l’alcaldessa presidenta, a la vegada que presenta la moció al ple, haurà tocat el sentiment dels seus col•legues de partit que governen a la Generalitat, per convèncer (obligar) al director de l’ACA a canviar d’opinió.


Conclusió

Hi haurà, doncs, una selecció entre dues opcions, totes dues legítimes, i totes dues extemporànies (és a dir, presentades fora del seu temps), i que responen a dues concepcions diferents del urbanisme: formigó i espais verds.
Personalment, penso que preservar els espais verds disseminats dins del poble és una millor solució que l’enformigonament massiu, però respecto a qui pensi el contrari.

També puc dir, perquè ho he vist en altres poblacions, que per vertebrar el poble (és a dir, donar-li consistència i estructura internes) no fa falta un cobriment de la riera en el tram proposat, ja que, si es té bona voluntat, cosa que sembla escassejar a la casa gran, es pot considerar una zona de passeig al costat de la llera, cosa que possibilitaria el projecte alternatiu de l’ACA. I puc dir que probablement el passeig vertebrador que en resultaria seria més agradable que un passeig que sigui la simple continuació del que s’ha fet i s’està fent sobre la riera.


I acabo amb una consideració que ja he fet fa temps: tinc els meus dubtes que un cabal de 61 m3/segon sigui suficient per assegurar un temps de retorn de 100 anys. Es clar que això, en l’estat actualment tan enverinat de la discussió, no té cap importància per ningú. Per això, demanar a l’ACA els detalls del seu càlcul sobre aquesta qüestió no deu estar a l’ordre del dia.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

M´agrada el teu resum. Crec que captes perfectament el cinisme al meu entendre que comporta la nova proposta del psc-pp. Del teu post he pogut extrere algunes línies d´argument pel ple de dijous. Espero que no et molesti.
Neus Serra

Cat ha dit...

Brillant l'anàlisi que en fas, mesurat en les formes, senyorívol en el fons i alhora d'una contundència absoluta i que ja voldrien tenir molts polítics de casa nostra.
Altre cop, un plaer llegir-te. Gracies.