divendres, de gener 11, 2008

Sobre un augment de plantilla

Trobo en Janí amb aire estudiós. Es que m’he apuntat a una acadèmia que preparen per ser empleat municipal i estic fent pràctiques per presentar-me a l’augment de plantilla, em diu.

Efectivament, el negoci municipal rutlla, i fins i tot es preveu una ampliació de plantilla.

I no oblidis que els sous augmenten el 6 %, em diu en Janí, val la pena apuntar-s’hi.


Quants llocs de treball es creen?

Es proposa la creació d’una oficina de gestió del projecte de barris, depenent directament de l’alcaldia, i amb la mateixa alçada organitzativa que una àrea, per gestionar el “projecte d’intervenció integral al barri del Castell” que, recordem-ho, té un pressupost de 7,8 milions d’euros a realitzar en quatre anys.

Aquesta oficina estarà formada per quatre persones: un cap d’oficina, un arquitecte tècnic i dos auxiliars administratius. Un, que té una certa experiència en això de projectes, opina humilment que s’hauria pogut fer la feina amb la meitat del personal que s’agafa.

Per altra banda, es creen 13 llocs de treball:

- serveis generals: un segon administratiu de l’arxiu, un notificador i un segon auxiliar d’informàtica.
- serveis territorials i de medi ambient: un lletrat.
- serveis personals: un segon educador social i un dinamitzador juvenil.
- governació: quatre agents de policia local i tres agents cívics.

Això del notificador és curiós: en un moment on es procura que hi hagi cada vegada menys paper i més informàtica, fa falta un notificador que porti els papers d’una taula a una altre. O potser portarà el cafè?

I se’n amortitzen 2: un socorrista de piscina (per externalització del servei) i un conserge d’escola d’adults.

El que fa un augment de plantilla de quinze persones, a més de passar un auxiliar tècnic de turisme a temps complet (abans només se’l tenia a la temporada turística)

Tot això es va discutir i aprovar al ple del mes de novembre.

A les diverses crítiques fetes a aquest augment de personal per ERC, a Sra. Campoy intervé dient que ”cada vegada caldrà més personal, indicant que, si la gent no aprova a l’escola, s’ha de fer l’escola d’adults, que si hi ha fracàs escolar, s’ha de muntar un Casal, que si hi ha un parc amb dues-centes persones cal que hi hagi un parell de vigilants per si hi ha alguna incidència, de forma que la laxitud de la societat en general fa que les administracions hagin de cobrir cada vegada més necessitats i cada vegada més les plantilles dels ajuntaments aniran en augment, estimant que, si les coses no canvien i es volen atendre les demandes, la partida de personal s’acabarà menjant els pressupostos municipals, llevat que es digui que segons què no toca”.

Els diversos grups manifesten el seu temor de veure aquests augments tan importants de personal.

Finalment, s’accepta la proposta amb els vots en contra de ERC i de ICV-EUiA.


Una veritable empresa

La plantilla de l’ajuntament quedarà formada per 208 persones, repartides com segueix:

Funcionaris de carrera = 94, repartits de la manera següent:
- Funcionaris de l’escala d’administració local = 3 (secretari, interventor i tresorer)
- Funcionaris d’administració general = 27 (1 tècnic de gestió tributària, 14 administratius, 11 auxiliars administratius i un notificador)
- Funcionaris d’administració especial = 11 (1 cap d’àrea de serveis territorials i medi ambient, 1 cap d’unitat administrativa, 1 tècnic arxiver, 1 tècnic medi ambient i inspecció, 1 tècnic inspector d’obres, 1 tècnic medi ambient i activitats, 1 tècnic auxiliar de recursos humans, 1 tècnic auxiliar responsable de compres, 1 tècnic auxiliar de secretaria, 1 tècnic auxiliar de cadastre i 1 tècnic auxiliar de biblioteca)
- Cos de policia local = 53 (1 inspector, 1 sotsinspector, 3 sergents, 6 caporals, 40 agents i 2 agents de 2ª activitat)

Personal laboral = 114, repartits en 97 estables a jornada completa i 17 de temporada a jornada complerta:

Estables = 97
- Tècnics superiors = 5 (1 cap de secció urbanisme i obra, 1 cap de serveis a la persona, 1 arquitecte superior, 1 cap d’àrea d’habitatge i projectes urbans i 1 lletrat)
- Tècnics mitjos = 15 (1 arquitecte tècnic, 1 arquitecte tècnic d’habitatge, 3 treballadors socials, 2 educadors socials, 1 tècnic del GIS, 1 tècnic d’informàtica, 1 tècnic d’inserció laboral, 1 responsable de l’escola d’adults, 1 tècnic de comunicació i 3 mestres de l’escola d’adults)
- Tècnics = 8 (1 coordinador de serveis del territori, 1 tècnic de joventut i cultura, 1 responsable de ràdio Malgrat, 1 tècnic d’activitats turístiques, 3 tècnics auxiliar biblioteca i 1 tècnic auxiliar d’ensenyament i esports)
- Auxiliars tècnics = 9 (2 informació i registre, 2 auxiliars tècnics de turisme, 2 auxiliars tècnics d’habitatge, 2 auxiliars d’informàtica i 1 dinamitzador juvenil)
- Encarregats i personal qualificat d’oficis = 21 (1 encarregat enllumenat, 1 encarregat jardineria, 1 encarregat serveis d’obres, 4 oficials 1ª enllumenat, 3 oficials 1ª jardineria, 2 oficials 1ª d’obres, 4 oficials jardineria, 2 oficials obres, 1 supervisor de qualitat, 1 treballador familiar i 1 responsable de centres cívics)
- Personal no qualificat = 20
- Subalterns = 19 (10 obres, 1 enllumenat, 10 jardineria)

Temporada = 17
- Auxiliars tècnics = 4 (1 turisme, 1 encarregat i 2 col•laboradors casal d’estiu)
- Subalterns = 12 (11 educadors casal d’estiu i 1 conserge piscina municipal)
- Tècnics mitjos = 1 (mestre escola d’adults)

No tinc elements suficients per discutir cada lloc de treball, però m’atreviré a dir els que em semblen exagerats en nombre:

- administratius a l’administració central (en total, n’hi ha 25)
- agents de policia local (encara que, si ens fixem en al pressupost, els ingressos per multes i sancions passen de 275.000 € el 2007 a 320.000 pel 2008; i eren de 125.000 € al pressupost de l’any 2005; és a dir, fa falta molts policies per augmentar els ingressos de l’ajuntament)
- auxiliars tècnics de turisme (n’hi ha, en total, quatre)
- personal no qualificat


La (in)coherència i la (ir)responsabilitatd’una gestió

El que ha dit la senyora Campoy (si les coses no canvien i es volen atendre les demandes, la partida de personal s’acabarà menjant els pressupostos municipals, llevat que es digui que segons què no toca) és una mostra de seny. I té tota la raó. El problema, però, és que sabent que aquest augment de plantilla és mortal pel futur financer de l’ajuntament, és ella mateixa la que el proposa.

El personal de l’ajuntament funciona com cal? La senyora Campoy ens explica que considera que la mitjana d’aquest Ajuntament és eficient, eficaç i sap fer les coses ben fetes, i que, com a tot arreu, hi ha gent que li costa més.

La senyora alcaldessa, fent aquesta afirmació, no es basa en res de tangible, o al menys, no ens diu res que ens demostri el que diu. Amb una plantilla com la proposada, no solament es menja el pressupost, sinó que fa una demostració de la seva incapacitat de veure les coses tal com són: per gestionar correctament un ajuntament de 18.000 a 19.000 habitants, amb 160 o 170 persones n’hi hauria d’haver prou: tota la resta és burocràcia inútil, que s’autoalimenta. Quan s’infla la plantilla, només es demostra la incapacitat de gestió dels seus responsables. O, millor dit, dels seus irresponsables.

La mateixa alcaldessa ho explica bé: llevat que es digui que segons què no toca. I aquest és el treball d’un regidor responsable. Tots volem el màxim, però el regidor responsable ha de saber fer la part del què vol fer i del què pot fer, i decidir el que no toca. I l’equip de govern actual no ho ha sabut fer. Per què?. No ho sé. Donaré algunes possibilitats:

- una impossibilitat de saber decidir quines coses són més importants que d’altres.
- una manera “de col•locar” els seus amics i de pagar alguns favors.
- una posició que consistiria a dir “després de mi, el diluvi”, que consistiria a ofegar les finances de l’ajuntament pel proper alcalde.
- una incompetència estructural (el que es diu manca de frescor política o de gestió) pel fet d’haver estat governant massa temps, i que fa que no es pugui ser crític amb l'existent.

3 comentaris:

MALGRATOT ha dit...

Aquest en Janí apunta bones maneres, per poc més que s'apliqui pot aconseguir la plaça de provador de seients de la casa gran. Si a aquestes alçades els hi cal un notificador, per que no també un provador-comprovador de seients?

Anònim ha dit...

ssr, fent amics amb el personal funcionarial?

Esquellot ha dit...

Poc abans de les municipals del maig,va haver-hi una "moguda" amb el títol "Ara si que seràs un funcionari com cal",rodada amb celuloide ben greixat pel representant del sindicat majoritari a "l´untamient"
Si en teniu la seva imatge memoritzada,sabreu de què us parlo,doncs amb la cara paga.