diumenge, de febrer 01, 2009

El carbó "net", la solució?

S’ha de reduir l’emissió de CO2, aquest és el clam dels que pensen que el CO2 és un gas nefast, no només per la seva relació amb el canvi climàtic, sinó també perquè el CO2 emès per les activitats humanes i que acaba atrapat pels oceans, de mica en mica, però més aviat de pressa, va acidificant les aigües marines. Hi ha qui diu que aquesta acidificació acabarà amb bona part de la vida marina, ja que una aigua àcida dilueix el carbonat càlcic que permet de fer les closques dels invertebrats marins. I si no hi ha invertebrats al mar, tampoc hi haurà peixos.

Es a dir, que hem de reduir, ens agradi o no, les emissions de CO2. Es a dir, hem d’impulsar les energies “netes”, com la eòlica (que només funciona si fa vent), la solar (que només funciona de dia), fins a arribar a que siguin el 20 % de l’energia total consumida l’any 2020. Però, i l’altre 80 %?

Per ara, només tenim una opció, a més de les energies “netes”, que és la nuclear, per fer electricitat sense emissió de CO2. Però l’energia nuclear fa por, encara que els nostres veïns francesos l’utilitzin per fer més del 80 % de la seva electricitat, i ja estan construint, o començaran molt aviat, dues noves centrals de nova generació.

Què ens queda? El gas i el carbó. Però, de gas, n’hi ha més aviat poc, és car, i està molt mal distribuït pel món. De carbó n’hi ha molt, està molt ben distribuït pel món i és molt més econòmic. Però un kilowatt hora d’electricitat produïda per la combustió del carbó produeix entre dues i tres vegades més CO2 que si el produíssim amb gas.

El carbó està doncs condemnat? La resposta la podem trobar en una notícia que no ha estat pas massa comentada: el ministre Sebastián (el que ens regalarà una bombeta a cadascú) ha pres una decisió important, la de construir una planta pilot d’enterrament del CO2 produït per una central tèrmica de carbó. Aquesta central tèrmica es troba a la localitat berciana de Cubillos del Sil. En paraules del ministre Sebastián: “La Unió Europea està elaborant actualment el mapa d’ubicació dels dotze projectes d’investigació per la captura i l’emmagatzematge de CO2. El projecte d’investigació situat al Bierzo és el de referència com a candidatura espanyola davant la Unió, candidatura que té el suport del govern d’Espanya”.

Una bona notícia per tots, si aquest projecte es du endavant i arriba a bon terme. El ministre Sebastián, aquesta vegada, ha encertat.

Si algú vol saber més sobre el tema de l’enterrament del CO2, pot consultar la pàgina corresponent del IPCC.

Foto: central tèrmica de Cubillos del Sil