dilluns, de febrer 16, 2009

El CO2 atmosfèric en el passat
El projecte EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) consisteix a prendre mostres de gel antàrtic fins a una profunditat d’una mica més de 3000 metres, el que representa tenir mostres de gel de fins a uns 800.000 anys d’antiguitat. El nombre de mostres és de 5.800.

En cadascuna d’aquestes mostres s’ha estimat la temperatura a la qual es va formar el gel així com la composició de CO2 en l’atmosfera on es va formar el gel. Les corbes que he posat es corresponen al període que va des de fa 2.000 fins a 420.000 anys, i mostren clarament els períodes glacials i els interglacials (en l’últim dels quals ens trobem ara).

És significativa la bona correlació entre les anomalies de temperatura i la concentració de CO2: els pics i les valls coincideixen gairebé perfectament. Però, quin dels dos és la causa i quin l’efecte?

Algun dia examinarem de més a prop el que va passar durant les darreres glaciacions.

Dades CO2
Dades temperatures