dimecres, de febrer 13, 2013

Atur registrat a Malgrat
L'atur registrat a Malgrat, a finals de gener, ha augmentat en 35 persones, arribant a les 1.900. Aquesta xifra és una mica més baixa que la del gener de l'any 2012.

Per edats, hi havia 76 homes de menys de 25 anys, 438 de 25 a 44 anys, i 421 de 45 anys o més, i 67 dones de menys de 25 anys, 459 de 25 a 44 anys i 439 de 45 anys o més.

Per sectors, hi havia 34 aturats de l'agricultura, 201 de la indústria, 282 de la construcció, 1.318 del sector serveis i 65 sense feina anterior. La gran diferència amb el mes d'agost passat es troba en el sector serveis, que regostraven, al moment de més treball turístic, un atur de 955 persones.

Mirant aquestes xifres, res no ens porta a ser optimistes pels mesos a venir.