divendres, de febrer 08, 2013

Malgrat 1913 – Escola Fonlladosa per a noiesMn. Fèlix Paradeda, en el seu llibre Malgrat i sos contorns, al parlar de l’ensenyament particular, informa de les escoles que hi havia a Malgrat quan va escriure el llibre, l’any 1915:

Ademés del que dirigeix actualment D. Celestí Pascual, titolat Academia Malgratensa, situat al carrer del Carme, n’existeixen altres dos bastits per D. Francisco Fonlladosa, a propòsit per donar-s’hi ensenyança.

L’un per a nois, fundat en 1905, funcionà alguns anys subvencionat per dit senyor; l’altre per a noies, s’ha acabat de construir en 1915.

Avui fa cent anys, el 8 de febrer de l’any 1913, el senyor Francesc Fonlladosa va presentar una instància demanant permís per a la instal·lació d’una escola per a noies. Vuit anys abans, el senyor Fonlladosa, el 9 de gener del 1905, havia demanat permís a l’ajuntament per construir un local destinat a escola. A la nova escola per a noies li va posar el nom de Escola Delatreille, nom de la seva esposa, Victorina Delatreille, de nacionalitat francesa.

Nota: la data del 8 de febrer del 1913 és la que figura al llibre Malgrat de Mar, Crònica d’un segle. En canvi, segons la web de les escoles Fonlladosa, la data a la que el senyor Fonlladosa va demanar permís a l’ajuntament per fer una escola de noies va ser el 4 de febrer, quatre dies més aviat.