divendres, de febrer 08, 2013

L’índex de producció industrial


Ahir es van publicar, per part del Institut d’estadística d’Espanya, els índex de producció industrial. Aquest índex està calculat amb base de que la producció industrial de l’any 2005 sigui igual a 100.

Veiem que, des de l’any 2007, aquest índex baixa si prenem la totalitat de l’estat espanyol, sent el de l’any passat de 77,0 %. Es a dir, l’any 2012 a l’estat espanyol la indústria va retrocedir, respecte de l’any 2005, un 23 %. Respecte del se màxim, que va ser l’any 2007, el retrocés va ser del 27 %.

A Catalunya va passar més o menys el mateix: la producció industrial de l’any 2005 va ser un 18 % inferior a la del 2005, i del 23 % respecte del màxim, l’any 2007.


Examinant amb més detall el que ha passat a Catalunya, els bens de consum han aguantat relativament be, ja que “només” han perdut un 5 % des de l’any 2005. Els bens d’equipament (maquinàries, material de transport, estructures metàl•liques, etc.) han perdut un 24 %. Els bens intermedis (química, minerals, etc.) s’han enfonsat, perdent un 31 % des del 2005, i l’energia s’ha mantingut bé, ja que el 2012 ha augmentat un 3 % respecte al 2005.