diumenge, de gener 05, 2014

La directiva europea sobre l'estalvi d'energia

La directiva europea 2012/17 va ser aprovada pel Parlament europeu el 25 d'octubre del 2012, i obliga a Espanya a reduir el consum d'energia primària un 1,5 % cada any des del 2014 fins el 2020, agafant com a referència el consum de 2013, ja que preveu augmentar l'eficiència energètica un 20% d'aquí a l'any 2020.

Espanya va tenir un màxim de consum d'energia primària l'any 2007, amb 160 milions de TEP (tones equivalents de petroli), i des de llavors aquest consum ha anat disminuit fins als 145 milions de TEP l'any 2012 (darrer any conegut), una disminució del 9,4 %. Aquesta disminució ha sigut deguda únicament als efectes de la crisi. S'haurà de reduir fins als 130 milions de TEP en set anys, és a dir, uns 15 milions de TEP. No solament això, sinó que s'hauran de millorar els mètodes per comptar-la, ja que actualment no són suficientment precisos.

Aquesta directiva haurà d'estar transposada al dret espanyol abans del 5 de juny d'aquest any, i el govern ha comunicat a la Comissió Europea, el passat mes de desembre, l'objectiu mínim d'estalvi, que és de 15,979 milions de TEP. Abans del 15 d'abril haurà de presentar un nou Pla nacional d'acció per l'eficiència energètica 2014-2020, que haurà de reprendre el del govern del senyor Zapatero (que era pel període 2011-2020) i modificar-ne els objectius.

Encara no s'ha decidit l'esquema d'aquest pla d'acció, i són molts els sectors afectats, no només el petrolífer, però l'única cosa que és clara és que a l'abril d'aquest any el Govern ha de tenir un pla preparat per presentar a Europa, explicant com es pensa aconseguir una reducció tan important. Dins de les diverses mesures possibles per disminuir el consum es contempla explícitament elevar la fiscalitat dels carburants quan es depassin certs topalls de consum a les gasolineres. Aquesta opció d'augmentar la recaptació és la més natural pel Govern, perquè a part de ser fàcil d'implementar augmenta els ingressos en un moment crític per a Espanya, però no ajudarà gens a sortir de la crisi.

Haurem d'esperar fins a Abril per saber quina forma pren aquest pla d'estalvi forçós...