dilluns, de gener 06, 2014

Seran suficients les collites futures per alimentar 9.000 milions de persones?

Al voltant del 30 per cent dels principals cultius mundials de cereals - arròs, blat i blat de moro - pot haver assolit els seus màxims rendiments possibles en els camps agrícoles, segons un estudi de la Universitat de Nebraska - Lincoln publicat el mes passat a la revista Nature, i titulat Distinguishing between yield advances and yield plateaus inhistorical crop production trends.


Aquests resultats plantegen inquietuds sobre els esforços que s’estan fent per augmentar la producció d'aliments per satisfer la creixent població mundial.


Els rendiments d'aquests cultius s'han reduït o s’han estancat recentment. Les projeccions de produccions futures que troben que la seguretat alimentària mundial està garantida es basen normalment en un constant augment del rendiment, una tendència que aquesta investigació suggereix ara que podria no ser possible.

Les estimacions de la futura producció mundial d'aliments i la seva capacitat per satisfer les necessitats alimentàries d'una població que s'espera que creixi de 7.000 a 9.000 milions l’any 2050 s'han basat en gran mesura en projeccions de les tendències històriques. Aquestes tendències passades, però, han estat  dominades per la ràpida adopció de noves tecnologies (algunes de les quals eren innovacions que es repetiran difícilment) el que va permetre un augment de les collites: el que es va anomenar “revolució verda”, que es va produir a partir dels anys 60.

Com a resultat, les projeccions dels futurs rendiments dels cultius han estat segurament massa optimistes.

Els autors de l’estudi van estudiar les tendències de rendiment del passat alls països amb una producció de cereals més important i presenten proves en contra de l’escenari que s’havia projectat, consistent en un augment continu del rendiment dels cultius. Les seves dades suggereixen que la taxa d'augment del rendiment agrícola ha disminuït o s’ha parat per un o més dels principals cereals en moltes de les zones més intensament conreades del món, que inclouen l'est d'Àsia, Europa i els Estats Units.

Aquesta disminució o estancament de l'augment de rendiment afecta el 33 per cent dels principals països productors d'arròs i el 27 per cent dels principals països productors de blat.

Tendències del rendiment dels cultius dels tres principals cereals (arròs, blat i blat de moro) a les principals regions productores des de la revolució verda dels anys 60

A la Xina, per exemple, l'augment dels rendiments dels cultius en el blat s'ha mantingut constant, i la taxa d'augment de rendiment de blat de moro ha disminuït en un 64 per cent per al període 2010-2011 en relació amb els anys 2002 a 2003, malgrat un gran augment de la inversió en investigació i desenvolupament agrícoles, educació i infraestructura per a tots dos cultius.

Això suggereix que la rendibilitat d'aquestes inversions està disminuint constantment en termes d'impacte sobre l'augment de rendiment de les collites.

De manera que, de no produir-se novetats tècniques importants al sector agrícola, és probable que hi hagi moltes dificultats per alimentar la població humana conforme el seu número vagi augmentant. I això malgrat que s’estan augmentant força, des de fa deu anys, les superfícies cultivades.


Tendències de la superfície cultivada de cultius bàsics (triangles vermells) i dels tres principals cereals: arròs, blat i blat de moro (triangles grocs)