dimecres, de gener 29, 2014

Les temperatures del 2013 i les perspectives pels anys vinents

L’any 2013 ha sigut un any, pel que fa a les temperatures globals, com els darrers 10 o 12: la temperatura mitjana global, segons la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha sigut de 14,52 ºC, quan la mitjana de la dècada 2000-2009 havia sigut de 14,47 ºC. Malgrat que sembla que hi hagi una pausa a l’escalfament global, la terra continua a ser cada vegada més calenta, amb les conseqüències que això comportarà, que segurament seran molt negatives.

Pot ser interessant veure el que possiblement les properes generacions trobaran a Espanya. Per això ens podem dirigir al USGS (U.S. Geological Survey) on podem consultar, país per país, el que diuen els models sobre les temperatures i les precipitacions durant els anys futurs. Hi podem observar que a Espanya, que entre 1980 i 2004 hi ha hagut una temperatura anual mitjana de 13,7 ºC, aquesta temperatura augmentarà 1,6 ºC durant el període 2025-2049, i de 3,0 ºC els 25 anys següents (2050-2074). Les precipitacions anuals, que han sigut de 584 mm durant el període 1980-2005, disminuiran de 36 mm entre 2025 i 2049, i de 73 mm entre 2050 i 2074. Més calor i menys precipitacions: un futur ben negre pels nostres fills i nets.Malgrat que la crisi econòmica monopolitzi totes les preocupacions del moment, no hauríem d’oblidar que el canvi climàtic és una amenaça encara més important.