dijous, de gener 16, 2014

L’atur registrat a Malgrat

L’atur registrat a Malgrat ha baixat, en mitjana anual de 2013, respecte de la mitjana de l’any 2012. La disminució ha sigut molt petita, ja que no arriba al 1 %, però, si les coses no es torcen, sembla que ham arribat a un màxim.

El mes de desembre s’han realitzat a Malgrat 144 contractacions, de les que 124 eren temporals. Tenint en compte que l’atur de desembre es va reduir, comparat amb el de novembre, en 24 persones, podem deduir que la contractació indefinida és lluny d’estar a la vista: els que contracten, diguin el que diguin, no tenen confiança en el futur. Dels 144 contractes del mes de desembre, 99 són del sector serveis, 20 del sector agrícola, 15 del sector industrial i 10 de la construcció.

Malgrat, al apostar fonamentalment pel turisme, demostra tenir una economia poc equilibrada i a la que li costarà restablir-se (com la majoria dels pobles del Maresme, tot sigui dit).