diumenge, de gener 05, 2014

Les rendes primàries i les rendes disponibles a Espanya

No solament de balances fiscals viu l’home, almenys per comparar la distribució de rendes a Espanya. Per això definirem què són les rendes primàries i les rendes disponibles.

La renda primària comprèn els ingressos de les llars generats directament a partir de les transaccions del mercat, en particular, la compra i venda dels factors de producció. Això inclou com a element principal la remuneració dels assalariats, és a dir, els ingressos de la venda de mà d'obra com a factor de producció. Les llars privades també poden rebre ingressos de diferents actius, especialment interessos, dividends i rendes. Hi ha també els ingressos de l'excedent net d'explotació i els de l'autoocupació. Els interessos i rendes a pagar es registren com a elements negatius per a les llars. El saldo de totes aquestes transaccions es coneix com la renda primària de les llars privades.

La renda disponible de les llars és el saldo de rendes primàries  i la redistribució dels ingressos en efectiu. Aquestes operacions comprenen les cotitzacions socials pagades, prestacions socials en espècie rebudes, els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni pagats, així com altres transferències corrents. La renda disponible no inclou les transferències socials en espècie procedents d'administracions públiques o institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.

De manera que si fem la diferència entre la renda primària i la renda disponible podrem veure les cotitzacions socials pagades, les prestacions socials en espècie rebudes, els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni pagats, així com altres transferències corrents.

Agafant les dades d’Eurostat de l’any 2010 (que és el darrer publicat) els que més “paguen” són els feliços habitants de la comunitat de Madrid. Catalunya és la segona, però es manté en el quart lloc tant en renda primària com en renda disponible. Els més beneficiats són els asturians, que no paguen, sinó que cobren, i els més perjudicats són els illencs.