dimarts, de febrer 12, 2008

Les temperatures de l’any 2007

Les dades de les temperatures globals són les següents, prenent com a base la mitjana dels anys 1901 al 2000:


Global del planeta

Terra = + 1,02 ºC, el 2007 ha estat l’any més calorós (el darrer rècord el tenia l’any 2005 amb + 0,97ºC)
Oceà = + 0,38 ºC, el novè any més calorós ( el rècord el té l’any 2003, amb + 0,48ºC)
Terra i oceà = + 0,55 ºC, el cinquè any més calorós (el rècord el té l’any 2005, amb + 0,60ºC)


Hemisferi nord

Terra = + 1,19 ºC, el 2007 ha estat l’any més calorós (el rècord el tenia l’any 2005, amb +1,03ºC)
Oceà = + 0,42 ºC, el setè any més calorós ( el rècord el té l’any 2005, amb + 0,54ºC)
Terra i oceà = + 0,71 ºC, el segon any més calorós (el rècord el té l’any 2005, amb 0,72 ºC)


Hemisferi sud

Terra = + 0,50 ºC, el vuitè any més calorós (el rècord el té l’any 2005, amb + 0,82ºC)
Oceà = + 0,35 ºC, el desè any més calorós ( el rècord el té l’any 1998, amb + 0,50ºC)
Terra i oceà = + 0,37 ºC, el desè any més calorós (el rècord el té l’any 1998, amb + 0,53ºC)


Temperatures de referència

Pel període 1901 – 2000, la temperatura mitjana de l’aire sobre les terres ha esta de 8,5 ºC, la temperatura mitjana de l’aire sobre els mars ha estat de 16,1 ºC, i la temperatura mitjana global ha estat de 13,9 ºC.Temperatures mitjanes globals dels deu anys més calorosos des del 1880:

Any 2005 = 14,5 ºC
Any 1998 = 14,5 ºC
Any 2002 = 14,5 ºC
Any 2003 = 14,5 ºC
Any 2007 = 14,4 ºC
Any 2006 = 14,4 ºC
Any 2004 = 14,4 ºC
Any 2001 = 14,4 ºC
Any 1997 = 14,4 ºC
Any 1995 = 14,3 ºC