dilluns, de desembre 22, 2008

El temps de l’any 2008 a Espanya


Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), en el seu informe preliminar sobre el clima a Espanya, si prenem la península i les illes Balears, aquest ha estat l’any més fred des de l’any 1996. Es pot comprovar en el gràfic que la temperatura es manté a un nivell que no sobrepassa pas gaire el nivell mitjà dels anys 1971 a 2000.

La temperatura mitjanade gener a novembre, per l’any 2008, és de 15,8 ºC, només 0,3 ºC per sobre de la mitjana del període 1971 – 2000. Si s’hi afegeix la primera quinzena de desembre, ja que la tardor ha estat molt freda, la temperatura mitjana és de 15,5 ºC

La temperatura mitjana de la península i les illes Balears, segons l’AEMET, va disminuir els anys 60, va augmentar els anys 70 i 80, va tornar a disminuir a principis dels 90 (segurament degut a l’erupció del volcà Pinatubo), es va tornar a recuperar i, des de l’any 1994 fins ara, s’ha mantingut relativament estable.

Hi trobem, més o menys, el que passa a les temperatures globals del planeta, que es mantenen relativament estables des de l’any 2000, malgrat que la concentració de CO2 a l’atmosfera segueix augmentant.

El que no impedeix a diaris com Público del passat dia 17 de dir i afirmar que “la temperatura sigue aumentando en España”. I és que el diari del senyor Rodríguez Zapatero ha de defensar la idea del canvi climàtic, que és el que aquí és políticament correcte.